Авторизація користувача
Суміші бітумінозні на основі природних і штучних заповнювачів та з асфальтом природним і бітумом як зв'язувальними речовинами

Асфальт:
Дрібнозернистий типів А, Б, В;
Піщаний тип Г;
Крупнозернистий КЗ;
Литий для ямкового ремонту;
Асфальт з полімерними добавками


Виробник: 04012321, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД " АБ СТОЛИЧНИЙ "

Вид промислової діяльності: Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
Інша продукція галузі