Авторизація користувача
Вузли та деталі до виробів меблевих, усередині яких монтуїться холодильне устатковання, до насосів теплових, до побутового та промислового холодильного укустатковання (конденсатори та випарники, крім конденсаторів та випарників до промислового та холодильного устатковання)Виробник: 37153053, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАЙМХОЛОД"

Вид промислової діяльності: Виробництво машин і устаткування, , не віднесених до інших угруповань
Інша продукція галузі