Авторизація користувача
Надання в оренду й експлу-
атацію власного майна


Здача в оренду офісних приміщень;
здача в оренду виробничих дільниць, окремих будівель і споруд;
здача в оренду приміщень під складування і зберігання майна;
здача в оренду виробничого обладнання (верстати, автомати,
пресове обладнання, технологічні лінії, вантажопідйомне устаткування)


Виробник: 05421663, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕКСТЕМП"

Вид промислової діяльності: Операції з нерухомим майном
Інша продукція галузі