Авторизація користувача
Рекомендації комітетських слухань

Рекомендації комітетських слухань на тему: «Діяльність служб у справах дітей, підрозділів Національної поліції України, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, навчальних закладів охорони здоров’я щодо запобігання випадкам смертності дітей від зовнішніх причин, катувань дітей, сексуального насильства щодо дітей», що відбулися 10 жовтня 2017 року та затверджені Рішенням Комітету (протокол № 85 від 7 листопада 2017 року) для інформування громадськості щодо суті порушених питань.


Проект

Рекомендації
комітетських слухань на тему:

«Діяльність служб у справах дітей, підрозділів Національної поліції України, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, навчальних закладів і закладів охорони здоров’я  щодо запобігання випадкам смертності дітей від зовнішніх причин, катування дітей, сексуального насильства щодо дітей»

 

м. Київ                                                                        10 жовтня 2017 р.

                 

Учасники комітетських слухань на тему: «Діяльність служб у справах дітей, підрозділів Національної поліції України, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, навчальних закладів і закладів охорони здоров’я  щодо запобігання випадкам смертності дітей від зовнішніх причин, катування дітей, сексуального насильства щодо дітей» від 10 жовтня 2017 року зазначають, що в Україні спостерігається високий рівень смертності дітей від зовнішніх причин, велика кількість випадків катування дітей, сексуального насильства щодо дітей. У 2016 році від зовнішніх причин загинуло 1205 дітей. Протягом восьми місяців 2017 року відбулося 69 фактів скоєння суїцидів та 157 спроб самогубств серед дітей. При цьому, у всіх державних органах відсутня статистика щодо причин смертності дітей, що унеможливлює  проведення необхідного аналізу цих причин та вироблення ефективної державної політики щодо запобігання випадкам смертності дітей від зовнішніх причин, катування дітей, сексуального насильства.

У багатьох регіонах налагоджено певний рівень взаємодії служб у справах дітей, підрозділів Національної поліції України, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо запобігання та протидії насильству в сім'ї, іншим формам жорстокого поводження з дитиною. Водночас, спостерігаються численні випадки байдужого ставлення, зокрема з боку працівників навчальних закладів та закладів охорони здоров’я на випадки загрози життю та  здоров’ю дитини, прояви насильства у сім'ї та інших форм жорстокого поводження з дитиною, що призводить до тяжких наслідків, у тому числі до смерті дітей. Необхідним є невідкладне реагування відповідних соціальних служб, правоохоронних органів, працівників навчальних та медичних закладів на випадки загрози життю та здоров’ю дитини, прояви насильства у сім'ї та інших форм жорстокого поводження з дитиною, у тому числі своєчасне, у разі необхідності, відібрання дитини від батьків.

В країні спостерігається високий рівень загибелі дітей внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, нещасних випадків, отруєнь. Це викликано як недостатньою увагою до дотримання правил  безпеки посадовими особами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, працівниками дошкільних, навчальних, позашкільних, дитячих санаторно-курортних закладів, закладів фізичної культури і спорту, закладів оздоровлення та відпочинку дітей, так і низьким рівнем культури безпеки життєдіяльності серед дітей та молоді. Міністерством освіти і науки України та Державною службою України з надзвичайних ситуацій не в повному обсязі виконуються вимоги частини другої статті 41 Кодексу цивільного захисту України щодо  популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей та молоді.

Також, для недопущення повторення випадків смерті дітей внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, нещасних випадків, отруєнь дітей потрібно посилити увагу до дотримання правил безпеки життєдіяльності у дошкільних, навчальних, позашкільних, дитячих санаторно-курортних закладах, закладах фізичної культури і спорту, закладах оздоровлення та відпочинку дітей, вжити заходів щодо популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей та молоді, зокрема викладання безпеки життєдіяльності у загальноосвітніх навчальних закладах.

Учасники комітетських слухань вважають за  необхідне – для запобігання негативним явищам серед дітей – створення умов для самореалізації, забезпечення дозвілля дітей, посилення уваги до них з боку батьків, вчителів, соціальних працівників, підтримку дитячих громадських організацій.

Враховуючи вищезазначене, учасники комітетських слухань  р е к о м е н д у ю т ь:
        

1. Верховній Раді України прискорити розгляд та прийняття проектів законів України:

 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо кримінальної відповідальності за вербування, залучення та (або) втягування дітей до участі у військових конфліктах чи діях (реєстр. № 1412);

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації (реєстр. № 2016);

про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей (реєстр. № 3579);

 

про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (реєстр. № 4952);

 

про запобігання та протидію домашньому насильству (реєстр. № 5294);

 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (реєстр. № 6588);

 

2. Кабінету Міністрів України:

 

1) у сфері вдосконалення нормативно-правової бази:

 

до 1 січня 2018 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вилучення дитини з небезпечного середовища та визначення обставин, при яких  існує безпосередня загроза життю або здоров'ю дитини;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо попередження та подолання жорстокого поводження з дітьми, виникнення безпосередньої загрози їхньому життю або здоров’ю;

про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо інформування органу опіки та піклування (служби у справах дітей) у разі взяття під варту особи, яка має на утриманні та вихованні дітей;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за продаж дітям пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів;

про внесення змін до деяких законів України щодо проведення щорічних планових перевірок забезпечення права дитини на життя та здоров’я, зокрема, дотримання правил пожежної безпеки дошкільними, навчальними, позашкільними, дитячими санаторно-курортними закладами, закладами фізичної культури і спорту, закладами оздоровлення та відпочинку дітей.

 

ухвалити Постанову Кабінету Міністрів України про вдосконалення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, яким загрожує небезпека;

 

розробити та затвердити порядок проведення допиту дитини, яка є потерпілою, свідком чи підозрюваною, у тому числі дитини, яка постраждала від сексуального насильства чи насильства в сім’ї;

 

внести зміни до показників щорічної оцінки, що є додатком до Порядку проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 21 жовтня 2015 року № 856, щодо виключення пункту 57 як такого, що грубо порушує вимоги Сімейного кодексу України та  право дитини на захист держави;

 

при затвердженні Плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік передбачити окремим рядком проведення наступних заходів:

 

XVI Всеукраїнський збір-змагання «Школа безпеки» та їх регіональних (районних і міських) етапів;

Всеукраїнський конкурс дитячо-юнацької творчості «Безпека в житті - життя у безпеці» та його регіональні (обласні, районні і міські) етапи;

заходи регіонального рівня, зокрема, змагання, навчально-тренувальні збори, польові табори, семінари-тренінги у співпраці з дитячими громадськими організаціями з питань практичної підготовки дітей та молоді до дій у надзвичайних ситуаціях;

створення циклу тематичних теле – та радіопередач, сюжетів соціальної реклами, навчальних відеофільмів;

розроблення та видання відповідної навчально-методичної літератури;

 

2) вжити заходів щодо забезпечення реорганізації всіх закладів, які займаються оздоровленням та відпочинком дітей, в заклади оздоровлення та відпочинку дітей та включення їх майнових об’єктів до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей;

 

3) доручити Міністерству соціальної політики України:

 

вжити заходів щодо забезпечення невідкладного реагування служб у справах дітей, центрів соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді на випадки загрози життю та здоров’ю дітей, прояви насильства в сім'ї та інших форм жорстокого поводження з дитиною;

разом з Національною поліцією України розглянути доцільність  внесення змін до законодавства України щодо врегулювання питання обов’язку  батьків не залишати дитину на самоті, в будинку чи на вулиці більше визначеного часу в залежності від віку та інших особливостей дитини;

 

4) доручити Міністерству освіти і науки України:
 
вдосконалити програми виховання дітей та молоді в навчальних закладах з питань здорового способу життя, навичок надання першої медичної допомоги, правил безпеки життєдіяльності, формування відповідального батьківства, попередження насильства над дітьми; 
забезпечити невідкладне реагування вчителями та іншими працівниками навчальних закладів на прояви насильства у сім'ї та інших форм жорстокого поводження з дитиною та інформування про ці випадки правоохоронних органів; 
забезпечити проведення навчальними закладами інформаційно-просвітницьких заходів з учасниками навчально-виховного процесу з питань запобігання та протидії насильству у сім'ї, у тому числі стосовно дітей та за участі дітей, приділяючи особливу увагу формуванню небайдужого ставлення учнів до постраждалих дітей, усвідомленню необхідності невідкладного інформування вчителів про випадки насильства у сім'ї та інших форм жорстокого поводження з дитиною, що стали їм відомі, повідомлення про такі випадки до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, у разі його створення, та до правоохоронних органів; 
 
5) доручити Міністерству освіти і науки України та Державній службі України з надзвичайних ситуацій:
 
забезпечити виконання в повному обсязі вимог частини другої статті 41 Кодексу цивільного захисту України щодо  популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей та молоді;
 забезпечити викладання предмету «Основи безпеки життєдіяльності» у першому-дванадцятому класах загальноосвітніх навчальних закладів;

вжити заходів щодо організації в навчальних закладах та за місцем проживання гуртків, секцій клубів, факультативів із цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи, підготовки відповідних тренерів, керівників гуртків; розроблення та затвердження відповідних програм навчання тренерів гуртків з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи;

створення з урахуванням пропозицій Міністерства соціальної політики України, дитячих громадських організацій  веб-порталу дитячої безпеки;

 

6) доручити Міністерству охорони здоров’я України:

 

забезпечити високий рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей відповідно до вимог законодавства, шляхом запровадження інформаційних кампаній щодо формування в суспільстві усвідомлення важливості щеплення як головного інструменту попередження інфекційних захворювань та інструменту, що допоможе захистити доросле і дитяче населення від захворювань;

сприяти впровадженню здоров’язберігаючих технологій «Навчання у русі» з метою формування здорового способу життя на рівні всієї родини, профілактики шкільної дезадаптації, попередженню формування функціональних розладів органів травлення та серцево-судинної системи, порушень постави, хвороб ока і його придатків та рекурентної респіраторної патології;

сприяти розвитку мережі клінік, дружніх до молоді, відповідно до потреб дітей та молоді, яка проживає на території обслуговування, з урахуванням місцевих особливостей і попиту на надання передбачених закладами послуг (у тому числі соціально-психологічної підтримки), особливо у сільській місцевості;

забезпечити невідкладне реагування лікарями та іншими працівниками закладів охорони здоров’я на прояви насильства у сім'ї та інших форм жорстокого поводження з дитиною та інформування про ці випадки правоохоронних органів;

забезпечити наявність у медичних закладах ліків для надання дітям невідкладної медичної допомоги, у тому числі, імуно-біологічних препаратів для лікування правця, сказу, ботулізму, дифтерії, а також ліків від рідкісних хвороб;

сприяти розвитку волонтерського руху на основі принципу «Рівний -рівному» (враховуючи власний досвід, діти  попереджують негативні наслідки девіантної поведінки однолітків);

сприяти забезпеченню медичного та психологічного супроводу дітей громадян, які постраждали в зоні проведення антитерористичної операції на сході держави;

посилити контроль за добором кваліфікованих медичних працівників відповідної спеціальності до закладів оздоровлення та відпочинку дітей;

 

7) доручити Національній поліції України:

 

забезпечити функціонування окремого підрозділу поліції у справах дітей як спеціалізованого підрозділу відповідно до міжнародного права у сфері ювенальної юстиції, відповідального за реалізацію державної політики з питань захисту прав дітей, а також організацію взаємодії з уповноваженими органами системи ювенальної юстиції у протидії правопорушенням серед дітей та стосовно них, організації превентивної роботи з ними;

розробити та упродовж жовтня-листопада затвердити Положення про зазначений вище спеціалізований уповноважений підрозділ Національної поліції, відповідальний за виконання покладених статтею 5 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» зобов’язань;

забезпечити впровадження методик та інновацій із залученням фахових громадських організацій з урахуванням передового міжнародного досвіду у роботі з дітьми, які потребують поліцейського піклування та які перебувають у конфлікті із законом;

            установити штатну чисельність поліцейських районних, міських, районних у містах територіальних органів поліції з урахуванням змін, внесених 19.01.2017 у статтю 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» щодо штатної чисельності працівників служб  у  справах дітей, а саме з розрахунку один поліцейський на дві тисячі дитячого населення, але не менше одного працівника на об’єднану територіальну громаду;

вжити дієвих заходів щодо підвищення ефективності профілактичної роботи відповідно до напрямів службової діяльності уповноважених підрозділів з протидії насильству в сім'ї та жорсткому поводженню стосовно дітей, у тому числі з боку дітей;

для ефективної реалізації п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 розробити Інструкцію з провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом прав дітей на здобуття загальної середньої освіти щодо повернення їх до навчання, та із врахуванням п.11 розпорядження Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2016 року № 909-р
забезпечити укладення меморандуму з МВС та МОН;

забезпечити невідкладне розслідування спеціально уповноваженими слідчими Національної поліції України (відповідно до вимог ст.484 Кримінального процесуального кодексу України):

  • фактів порушення прав дітей на охорону життя, здоров’я, якісне оздоровлення та відпочинок, виявлених у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
  • фактів бездіяльності посадових осіб служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, медичних та педагогічних працівників на випадки насильства у сім'ї, жорстокого поводження стосовно дітей;

 

у межах компетенції провести перевірку дотримання законодавства, нормативно-правових актів та посадових інструкцій посадовими особами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із встановленням причин, що призвели до зриву вакцинації дітей, відсутності імуно-біологічних препаратів для лікування правця, сказу, ботулізму, дифтерії тощо, у разі наявності підстав прийняти рішення відповідно до законодавства;

 
8) доручити Міністерству юстиції України:

 

забезпечити ефективне виконання центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги своїх повноважень у сфері захисту прав дітей, у тому числі щодо роз’яснення права дитини на самостійне звернення до суду;

посилити контроль над дотриманням прав і свобод дітей, які знаходяться у слідчих ізоляторах та виховних колоніях, насамперед, забезпечити їм безпеку;

провести навчання для працівників пенітенціарної служби щодо попередження катування та жорстокому поводженню відносно дітей;
 

9) доручити Міністерству інформаційної політики України і  Державному комітету телебачення та радіомовлення України:

 

вжити дієвих заходів щодо недопущення поширення в засобах масової інформаційної продукції, що містить елементи жорстокості та насильства в сім’ї або порушення прав дитини; 

створити та забезпечити показ і трансляцію на умовах державного замовлення тематичних теле- і радіопередач, а також соціальної реклами, що роз’яснюють:

необхідність невідкладного інформування правоохоронних органів про випадки насильства у сім'ї, та інших форм домашнього насильства, що стали їм відомі, повідомлення про такі випадки до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, у разі його створення;

право дитини на самостійне звернення до суду за захистом своїх прав;

категорії дітей, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу;

 

10) доручити Міністерству охорони здоров’я України з урахуванням пропозицій Міністерства соціальної політики України, Національної поліції України, Державної служби статистики України забезпечити ведення статистики щодо зовнішніх причин смерті дітей;

 

11) доручити обласним державним адміністраціям забезпечити недопущення ліквідації служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді та скорочення чисельності їх працівників.

 

3. Місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в установленому порядку  забезпечити:

реалізацію державної політики щодо запобігання та протидії насильству у сім'ї та іншим формам жорстокого поводження з дитиною  на рівні регіону та адміністративно-територіальної одиниці;

невідкладного реагування служб у справах дітей, центрів соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді на випадки загрози життю та здоров’ю дітей, прояви насильства сім'ї та інші форми жорстокого поводження з дитиною;

невідкладне реагування лікарями, вчителями та іншими працівниками закладів охорони здоров’я та навчальних закладів на прояви насильства у сім'ї та інших форм жорстокого поводження з дитиною та інформування про ці випадки правоохоронних органів; 
проведення навчальними закладами інформаційно-просвітницьких заходів з учасниками навчально-виховного процесу з питань запобігання та протидії насильству у сім'ї, у тому числі стосовно дітей та за участі дітей, приділяючи особливу увагу формуванню небайдужого ставлення учнів до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування вчителів про випадки насильства у сім'ї та інших форм жорстокого поводження з дитиною, що стали їм відомі, повідомлення про такі випадки до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, у разі його створення, та до правоохоронних органів; 

неухильне дотримання посадовими особами законодавства України щодо створення безпечних умов перебування, охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних, навчальних, позашкільних, дитячих санаторно-курортних закладах, закладах фізичної культури і спорту, закладах оздоровлення та відпочинку дітей незалежно від форми власності та підпорядкування;

організацію в навчальних закладах та за місцем проживання гуртків, секцій, клубів, факультативів із цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи;

належний контроль за  добором кваліфікованих медичних працівників відповідної спеціальності до закладів оздоровлення та відпочинку дітей;

наявність у медичних закладах ліків для надання дітям невідкладної медичної допомоги, у тому числі імуно-біологічних препаратів для лікування правця, сказу, ботулізму, дифтерії тощо, ліків для лікування рідкісних хвороб;

функціонування у структурі місцевих державних адміністрацій  та виконавчих комітетів міських, районних у містах рад, а також сільських та селищних рад об’єднаних територіальних громад  служб у справах дітей з достатнім кадровим забезпеченням відповідно до вимог статті 4 Закону України, ефективне виконання ними  своїх повноважень у сфері захисту прав дитини, у тому числі шляхом представництва прав та інтересів дитини у суді;

недопущення ліквідації центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді та скорочення чисельності їх працівників;

належну організацію харчування дітей у навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, інших закладах для дітей, додержання встановлених нормативів харчування, якості та безпечності харчових продуктів.

 

ІНШІ НОВИНИ
Пропонуємо ознайомитися з інформацією щодо інноваційного вектору можливостей полімерів та досвідом застосування найновіших матеріалів для зміцнення конструкцій та забезпечення іскробезпечного захисту металевих та бетонних поверхонь.
Мінекономрозвитку здійснює опитування експортерів щодо ефективності заходів підтримки експортерів та комунікації органів державної влади щодо доступної державної підтримки
18 квітня 2019 року відбулося спільне засідання Президії Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, Українського союзу промисловців і підприємців та Інституту технічної теплофізики НАНУ із залученням відповідних фахівців організацій зі спеціальним статусом, керівників промислових підприємств, установ та організацій столиці України.
Відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, формування та реалізацію державної політики щодо створення і функціонування індустріальних парків в Україні здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
9 квітня 2019 року об 11:00 КНП «Київський міський центр громадського здоров’я» організовує проведення установчої зустрічі усіх зацікавлених сторін з метою створення робочої групи «Здорове харчування» в рамках проекту «Київ – місто здорових дітей та молоді»