Спільне засідання Президії Ради директорів, Української спілки промисловців та підприємців та наукових установ Відділення хімії НАНУ title

 

21 листопада 2019 року  відбулося спільне засідання Президії Ради директорів підприємств, установ та організацій міста Києва, Української спілки промисловців та підприємців, наукових установ Відділення хімії Національної академії наук України із залученням відповідних фахівців організацій зі спеціальним статусом, керівників промислових підприємств, установ та організацій столиці України.

Засідання було присвячене розгляду наукових розробок інститутів Відділення хімії НАН України та можливостей їх запровадження на промислових підприємствах м. Києва, а також практичного використання у міському господарстві.

В роботі засідання прийняли участь та виступили з вітальними промовами директор Департаменту промисловості та розвитку підприємства Фіоктістов В.В., перший віце-президент НАН України Наумовець А.Г. та віце-президент Українського союзу промисловців та підприємців Зімін С.Г.

На початку роботи директор Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України Картель М.Т. розповів присутнім про статус, органи управління, структуру та основні напрями роботи наукових установ Відділення хімії НАН України.

Велику зацікавленість присутніх викликав виступ  академіка НАН України, заступника директора Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського  НАН України Павліщука В.В. щодо розробки нових високоенергетичних матеріалів для літій-іонних хімічних джерел струму, створення каталізаторів очистки водню та газових викидів від озону.

Член-кореспондент НАН України, заступник директора  Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України Туров В.В. проінформував присутніх про досягнення науковців в галузі розробки композитних систем для очистки води від нафти та нафтопродуктів, а також біоремедіації води.

Про досягнення в галузі розробки екстрагентів та сорбентів для селективного вилучення радіонуклідів та рідкоземельних металів з водних розчинів та технології виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів лікарських засобів та ветеринарних препаратів розповів академік НАН України, директор Інституту органічної хімії НАН України Кальченко В.І.

Про наукові проекти щодо ультра теплостійких полімерних зв’язуючих і вугле- та склопластики на їх основі, поліфункціональні композиційні полімерні матеріали як  адгезиви та покриття для з’єднання та захисту різного типу матеріалів доповів присутнім доктор хімічних наук, директор Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України Бровко О.О.

Розробки та впровадження високоефективних технологій очистки природних і різних типів стічних вод, новітні технології й апарати знезараження вод стали основою доповіді заступника директора з наукової роботи Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України Мєшкової-Клименко Н.А.

З інформацією щодо підвищення ролі інноваційної політики Стратегії розвитку м. Києва виступив старший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України Грига В. Ю.

В обговоренні питань порядку денного засідання прийняли участь Наумовець А.Г., Соколовський М.Г., Зімін С.Г., Майко В.І. та інші.

На завершення Голова   Ради    директорів    підприємств,  установ  та   організацій м. Києва Осадчий О.В. зупинився на основних напрямах роботи Ради директорів у 2020 році та запропонував опрацювати проект Протоколу доручень засідання.

Також, Осадчий О.В. висловив сподівання щодо позитивних результатів подальшої співпраці наукових установ  з місцевими  органами виконавчої влади, Радою директорів міста Києва  в питаннях стабілізації роботи промислового комплексу міста Києва.

Протокол доручень спільного засіданняПЕРЕЛІК РОЗРОБОК УСТАНОВ ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

1. Каталізатори для комплексної очистки відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння.

2. Нові високоенергетичні матеріали для літій-іонних хімічних джерел струму з покращеними експлуатаційними характеристиками.

3. Нові каталізатори і процеси одержання водню і синтез-газу шляхом окислювальної конверсії природного газу і біогазу.

4. Каталізатори очистки водню від монооксиду вуглецю для паливних комірок.

5. Каталізатори для очистки газових викидів  від озону, які утворюється при обробці питної води, промислових стоків, при роботі джерел високих енергій різного призначення (ядерні реактори, прискорювачі електронів, потужні джерела УФ-випромінювання, коронного розряду тощо).

6. Каталізатори отримання 1,3-бутадієну з етанолу.

7. Модифіковані лакофарбові матеріали прискореної повітряної сушки для захисних антикорозійних покриттів.

8. Антипірен «Фенікс» для надання вогнетривких властивостей тканині.

9. Автономний безполум’яний каталітичний генератор тепла.

10. Фотополімеризаційноздатні композиційні матеріали для інформаційних технологій, поліграфії та приладобудування.

11. Дефектоскопічні матеріали для експрес-моніторингу стану поверхні металоконструкції різного призначення, в тому числі авіаційної техніки.

12. Полімерні термоусадкові матеріали для захисту і герметизації зварних стиків газопроводів, водопроводів.

 

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

1. Керамічні нагрівні елементи для прискореного запуску дизельних двигунів за низької температури (академік А.Г. Білоус).

2. НВЧ діелектричні резонатори для сучасних систем зв’язку та радіолокації (академік А.Г. Білоус).

3. Оптичні мультисенсори для виявлення вибухонебезпечних та токсичних газів (чл.-кор. НАН України Г.Я. Колбасов).

4. Електрохімічні мультисенсори для експрес-аналізу малих концентрацій токсичних елементів і кисню в рідких середовищах (чл.-кор. НАН України Г.Я. Колбасов).

5. Сонячні елементи нового покоління з акумулюванням енергії (чл.-кор. НАН України Г.Я. Колбасов).

6. Електрохімічний метод нанесення покрить суперсплавами (д.х.н. В.С. Кублановський).

7. Технологія модифікування неорганічних волокнистих і дисперсних матеріалів (чл.-кор. НАН України В.М. Огенко).

8. Високоефективні гетерогенні каталізатори для технологій тонкого органічного синтезу  (чл.-кор. НАН України В.М. Огенко).

9. Нові люмінесцентні наноматеріали для OLED пристроїв (д.х.н. О.К. Трунова).

10. Навчальний набір з воднево-кисневою паливною коміркою та електролізером (д.х.н. Ю.К. Пірський).

11. Полімер-неорганічні мембрани для сепарації молока (д.х.н. Ю.С. Дзязько).

12. Технологія інтенсифікації самоочищення замкнених водойм (д.х.н. К.Д. Першина).

13. Координаційні сполуки металів та їх фулеренвмісні композити – компоненти нових перспективних протипухлинних препаратів (чл.-кор. НАН України В.І. Пехньо).

 

Інститут органічної хімії НАН України

1. Екстрагенти та сорбенти для селективного вилучення радіонуклідів та рідкісноземельних металів з водних розчинів.

2. Технології виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів лікарських засобів та ветеринарних препаратів.

3. Технології виробництва регуляторів росту рослин для сільського та комунального господарства.

4 Розробки імітаторів запаху наркотичних засобів для навчально-тренувальної діяльності кінологічних центрів.

5. Аналіз фреонів, що імпортуються в Україну,  на відповідність вітчизняному екологічному законодавству.

6. Пасивний лазерний затвор для управління тривалістю і потужністю випромінювання імпульсних лазерів, нелінійно-оптичних розв'язок між лазерними підсилювальними каскадами, що може використовуватися в імпульсних лазерах для дальнометріі, волоконної оптики і офтальмології.

 

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

1. Модифіковані однокомпонентні алкідні та меламіно-алкідні емалі з високими декоративними та експлуатаційними показниками.

2. Високоефективні в процесі експлуатації та технологічні при нанесенні, герметики холодного тверднення для використання їх у будівельній індустрії при зведенні та ремонті житлових та промислових споруд.  

3. Оптично прозорий фотоотверджуваний клей з високим показником заломлення.

4. Безрозчинне полімерне зв’язуюче для термостійких вугле- та склопластиків з робочими температурами до 250оС.

5. Ультра теплостійкі полімерні зв’язуючі і вугле- та склопластики на їх основі з робочими температурами до 350оС.

6. Термоеластопласт на основі відходів шинної гуми і термопластів для гумотехнічних виробів і як модифікатор асфальтобетонів.

7. Нові поліфункціональні композиційні полімерні матеріали як адгезиви та покриття для з'єднання та захисту різного типу матеріалів, конструкцій та об'єктів від руйнування  під дією деструктуючих чинників.

 

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України

1. У співробітництві з Одеською компанією NATIVE-OIL розроблено технологічний комплекс з низькотемпературної екстракції ліпідних фракцій скрапленими газами; Продукти, що отримуються: жирні масла, конкрети, ефирні масла, екстракти, шроти з низьким складом масла. Ці продукти необхідні у наступних галузях: фармацевтика; косметологія; парфюмерія; харчова промисловість.

2. У співробітництві з Донецьким національним технічним університетом (ДонНТУ) та ПрАТ «Макіївкокс» розроблено спосіб підвищення якості металургійного коксу та застосовано його в промисловості ( на ПрАТ «Макіївкокс»).

3. Спільно з Національним університетом харчових технологій (НУХТ) розроблено способи виробництва  активного вугілля з піролізованої тріски деревини для очищення лікеро-горілчаних виробів.(див. фото).

4. Нанопоруватий адсорбент з викопного вугілля для очищення води від екотоксікантів органічної і неорганічної природи.

 

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

1. Підготовка високочистої питної води та води для промислових потреб.

2. Розробка та впровадження високоефективних технологій очистки природних і різних типів стічних вод.

3. Новітні технології й апарати знезараження вод.

4. Установки одержання якісної питної води із хлорованої водопровідної води для колективного та індивідуального використання.

5. Виконання робіт з біотестування та проведення розширених фізико-хімічних, мікробіологічних і радіологічних досліджень якості природних та питних вод більш ніж за 110 показниками.

6. Оцінка якості різного типу вод.

 

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України

1. Створення та впровадження в медичну практику інноваційного лікарського засобу з анальгетичною дією

Розробка відділу медичної хімії ФХІ ім. О.В.Богатського НАН України спільно з ТДВ «ІНТЕРХІМ»; Відповідальний – академік НАМН України Головенко М.Я.

2. Матеріали для інтерференційної ІЧ діапазону спектру

Розробка відділу хімії функціональних неорганічних матеріалів ФХІ ім. О.В.Богатського НАН України;Відповідальний – д.х.н., проф. Зінченко В.Ф.

Потенційний споживач – КП Спеціального приладобудування «Арсенал» ДКА України (Директор–Головний конструктор Лихоліт Микола Іванович, тел. 0504144123)

3. Державні стандартні зразки України складу для метрологічного забезпечення методик визначення металів, аніонів, органічних токсикантів, пестицидів в об’єктах довкілля та промислових об’єктах

Розробки Державного підприємства «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом ФХІ ім. О.В.Богатського НАН України».

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

1. Етеросорбенти та дієтичні добавки на основі гідроущільненого аморфного кремнезему (чл.-кор. НАН УкраЇни В.В. Туров)

2. Дієтична добавка – «ЦЕЛІСОРБ» (ак. НАН України М.Т. Картель)

3. Нанокомпозитна система “Екостим” для передпосівної обробки насіння сільскогосподарських культур (чл.-кор. НАН УкраЇни В.В. Туров)

4. Композитні системи для біоремедіації води ((чл.-кор. НАН УкраЇни В.В. Туров).

5. Coрбенти для очистки води від нафти та нафтопродуктів (ак. НАН України  МТ Картель Б.М. Горєлов,)

6. НВЧ – поглинаючі, звуко- і теплоізоляційні матеріали, високоміцні текстоліти, тришарові гофровані та вафельні панелі з армованих композитних матеріалів (П.П.Горбик, Б.М.Горєлов)

7. Лікарська композиція Метроксан (І.І. Геращенко)

8. Нетоксичне, термо-, водостійке антикорозійне мастило «Силар» (М.В. Борисенко)

 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

1. Біодизельне паливо на основі біовідновлювальної сировини.

2. Присадки до мастильних матеріалів та мастильні матеріали на їх основі.

3. Комплексні органо-мінеральні добрива.

4. Високочисті діоксид кремнію та карбід кремнію з відходів рослинного походження.

5. Комбіновані очисні споруди для невеликих міст України.

6. Поліфункціональна присадка на основі карбонових нанокластерів до автомобільних моторних палив.

7. Спосіб підвищення ресурсу двигунів внутрішнього згоряння та покращення їх екологічних показників без виводу автомобілів з експлуатації та розбирання двигунів.  

8. Антиобростаючі домішки до корабельних фарб на основі катіонних біоцидів.

9. Регулятори росту рослин.

 

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України

Медицина

1. Вуглецевий сорбент для виведення уремічних токсинів з організму пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю.

Сільське господарство

2. Біоактивний сорбційний комплекс «Грандетокс» для очищення грунту від пестицидів.

3. Сорбційна кормова добавка СКД-1 для одержання екологічно чистих продуктів харчування.

Екологія

4. Оксидні сорбенти  для вилучення іонів важких металів і радіонуклідів.

5. Каталітичне знешкодження домішок сірководню в повітрі.

6. Сорбент «Барс» для видалення нафтопродуктів з грунту та води.

Промисловість

7. Універсальні накопичувачі електроенергії : суперконденсатори та їх гібриди з акумуляторами.

Каталіз

8. Нова технологія одержання етилацетату з етанолу без застосування оцтової кислоти (спільно з ТОВ «Виробнича група Техінсервіс»).

9.Технологія одержання н-бутанолу з етанолу (спільно з ТОВ «Виробнича група Техінсервіс»).

10.Технологія одержання з етанолу 1,1-діетоксиетану як кисеньвмісної добавки до моторних палив (спільно з ТОВ «Виробнича група Техінсервіс»).

11. Оксидний каталізатор ізомеризації глюкози у фруктозу.

12. Каталізатор синтезу фталевого ангідриду з пентану.

13. Механокаталітичний розклад води з одержанням водню.

 

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України

1. Препарат «Nano-Ag/Au».

2. Штучні грунти на основі «розумних» гідрогелів.

3. Протиопікові та ранові гідрогелеві покриття.

4. Біосумісні імплантанти на основі гібридних гідрогелів.

5. Екоконверсія антропогенних мулових осадів у добрива для агровикористання та рекультивації виснажених земель.

6. Лінія аплікаційних лікувально-косметичних матеріалів «Пелосид».

 

Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики

1. Високоємні легкі літій-іонні акумулятори системи літій-сірка.

2. Спрощений високоефективний метод синтезу електролітної складової (біс-оксалато-боратів) для літій-іонних акумуляторів та суперконденсаторів.

 

 

ІНШІ НОВИНИ
Онлайн-бізнес-конференція «Нові перспективи співробітництва: Україна - Греція»
Пологівський хімічний завод «Коагулянт» пропонує випустити спецзамовлення ефективних спеціалізованих антисептиків для рук з розміщенням інформації замовника
Мінекономіки оголошує опитування серед українських експортерів щодо зацікавленості взяти участь у найбільших закордонних міжнародних виставках та ярмарках
Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України пропонує вироби медичного призначення для промисловості
Департамент промисловості та розвитку підприємництва за участю Київської торгово-промислової палати та Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва проводить у 2020 році конкурс «Кращий експортер року»