Версія для друку

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ: 05416981
Скорочена назва: ІІУ НАНУ

Район: ПЕЧЕРСЬКИЙ
Юридична адреса: Грушевського Михайла вулиця, 4
Фактична адреса: 01001, м. Київ, Грушевського Михайла вулиця, буд. 4

Телефон: (044) 279-63-62
Факс: (044) 279-63-62
Веб-сайт: http://www.history.org.ua
E-mail: institute@history.org.ua

Керівник: директор Смолій Валерій Андрійович
Тел.: (044) 279-63-62

Вчений секретар: Рубльов Олександр Сергійович
Тел.: (044) 279-06-80

Головний бухгалтер: 0
Тел.: (044) 278-52-78

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 86.1 Діяльність лікарняних закладів
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
85.42 Вища освіта
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: II.1 21 Дослідження та розробки в галузі історичних наук
II.1 21.00.01 Історія України

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Організації (установи, заклади)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1936

проаналізовано роль і місце України у загальноєвропейському та світовому історичному контексті упродовж останнього тисячоліття національної історії; досліджено феномен українського козацтва; вивчено генезу та еволюцію української державної ідеї, практичну реалізацію якої простежено на прикладі Національної революції 1648–1676 рр., доби Української революції 1917–1921 рр. та сучасного державотворення. Серед вагомих досягнень інституту – колективні монографії «Нариси з історії українського національного руху» (1994), «Нариси історії української інтелігенції (перша половина ХХ ст.)» (1994), «Історія України: нове бачення» (у 2-х т.; 1995–1996); двотомний збірник документів «Українська Центральна Рада» (1996–1997); колективна монографія «Українське питання в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.» (1999); «Нариси з історії дипломатії України» (2001); «Україна: Утвердження незалежної держави (1991–2001)» (2001); «Уряди України у ХХ ст.» (2001); документальний збірник «Український національно-визвольний рух, березень – листопад 1917 р.» (2003); «Українська культура другої половини ХVII – ХVIII ст.» (3-й том п’ятитомника «Історія української культури»; 2003 р.); «Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси в 3-х т.» (2004); збірники документів «Кримські татари: Шлях до повернення: Кримськотатарський національний рух очима радянських спецслужб (друга половина 1940-х – початок 1990-х рр.)» (2004) та «Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр.» (2006); монографії «Історія українського козацтва: Нариси у 2-х т.» (2006–2007); «Історія українського селянства: Нариси в 2-х т.» (2006) та ін. Суттєві здобутки установи у дослідженні новітньої історії України, насамперед у вивченні історії Української революції 1917–1921 рр.; становлення та функціонування тоталітарної держави, репресій у республіці 1920-х – 1950-х рр., дисидентського руху 1960–1980-х рр. Цим питанням присвячені колективні праці «Репресоване краєзнавство: 20–30-ті рр.» (1991), «Політичний терор і тероризм в Україні ХIХ–ХХ ст.: Історичні нариси» (2002) та ін. Інститут історії України є співзасновником науково-документального журналу «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (видається з 1994 р.). Ґрунтовно досліджені ученими-істориками голод 1921–1923 рр., Голодомор 1932–1933 рр. та голод 1946–1947 рр. в Україні. Активно розробляється в інституті історія Другої світової війни, в тому числі внесок України й українців у перемогу, історія Української повстанської армії (УПА). Нові підходи до висвітлення історії України синтезовані у 15-томному виданні «Україна крізь віки» (1998–2000) (Державна премія України в галузі науки і техніки, 2001 р.).
Немає даних для відображення...
Немає даних для відображення