Версія для друку

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "РЕСУРС"
Код ЄДРПОУ: 00276044
Скорочена назва: УкрНДІ "Ресурс"

Район: ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
Юридична адреса: Гійома де Боплана вулиця, 84
Фактична адреса: 03150, м. Київ, Боженка вулиця, буд. 84

Телефон: (044) 529-60-56
Факс: (044) 528-55-24
Веб-сайт: http://www.ndiresurs.gov.ua
E-mail: info@ndiresurs.gov.ua

Керівник: Генеральний директор Запталов Борис Йосипович
Тел.: (044) 529-60-56

Вчений секретар: Лемешко Тетяна Анатоліївна
Тел.: (044) 521-63-26

Головний бухгалтер: Каменецька Наталія Володимирівна
Тел.: (044) 529-01-02

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 91.01 Функціювання бібліотек і архівів
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 03.00.16 Екологія
I.2 10 Дослідження та розробки в галузі загальнотехнічних наук
I.2 10.01.02 Стандартизація та сертифікація
I.2 10.26.01 Охорона працi
I.2 10.26.03 Пожежна безпека
I.2 11.02 Машинознавство
I.2 11.02.01 Матеріалознавство
I.2 11.03.01 Процеси механічного оброблення, верстати та інструменти
I.2 11.05.02 Машини для виробництва будівельних матерiалiв і конструкцiй
I.2 11.05.07 Машини для лiсового комплексу
I.2 11.16 Металургія
I.2 11.16.01 Металознавство і термiчне оброблення металiв
I.2 12.11.13 Прилади та методи контролю
I.2 12.11.15 Метрологiя та метрологiчне забезпечення
I.2 12.13.03 Системи та процеси керування
I.2 12.13.07 Автоматизацiя технологiчних процесiв
I.2 13 Дослідження та розробки в галузі енергетики
I.2 13.14.08 Перетворення вiдновлюваних видiв енергiї
I.2 15 Дослідження та розробки в галузі хімічних технологій
I.2 15.17 Хімічні технології
I.2 15.17.01 Технологiя неорганiчних речовин
I.2 15.17.04 Технологiя продуктiв органiчного синтезу
I.2 15.17.06 Технологiя полiмерних і композицiйних матерiалiв
I.2 15.17.07 Хiмiчна технологія палива
I.2 15.17.09 Технологiя лакiв, фарб та органiчних покриттiв
I.2 15.17.15 Технологiя хiмiчних волокон та плівок
I.2 15.17.22 Технологiя та обладнання хiмiчного перероблення деревини
I.2 16.18 Технології продовольчих продуктів
I.2 16.18.01 Технологiя хлiбопекарських продуктiв та харчових концентратiв
I.2 16.18.02 Технологiя зернових, бобових, круп’яних продуктiв та комбiкормiв
I.2 16.18.03 Первинне оброблення та зберiгання продуктів рослинництва
I.2 16.18.04 Технологiя м’ясних, молочних та рибних продуктiв
I.2 16.18.13 Технологiя консервованих продуктiв
I.2 16.18.14 Холодильна технологiя харчових продуктiв
I.2 16.18.15 Товарознавство харчових продуктiв
I.2 17.19.08 Товарознавство промислових товарiв
I.2 19.23.05 Будiвельнi матерiали та вироби
II.2 29.02.02 Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси
II.2 29.06.01 Економіка підприємства й організація виробництва
II.2 29.06.02 Підприємництво, менеджмент та маркетинг
II.2 29.07.01 Економіка промисловості

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Державне агентство резерву України

Рік заснування: 1930

Український державний науково-дослідний інститут "Ресурс" є головною установою системи державного резерву у питаннях, пов'язаних із організацією якісного збереження матеріальних цінностей та наукового вирішення проблем у сфері зберігання товарно-матеріальних цінностей
Немає даних для відображення...
Немає даних для відображення