Авторизація користувача

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ІМ О.М.МАРЗЄЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"


Код ЄДРПОУ: 02011858
Скорочена назва: ДУ "ІГМЕ НАМНУ"

Район: ДЕСНЯНСЬКИЙ
Юридична адреса: Попудренка вулиця, 50
Фактична адреса: 02094, м. Київ, Попудренка вулиця, буд. 50

Телефон: (044) 559-73-73
Факс: (044) 513-15-28
Веб-сайт: http://www.health.gov.ua
E-mail: usch@usch.kiev.ua

Керівник: Академік НАМН України, д.м.н., проф. Сердюк Андрій Михайлович
Тел.: (044) 559-73-73

Вчений секретар: Горваль Алла Костянтинівна
Тел.: (044) 559-21-27

Головний бухгалтер: Зінченко Галина Григорівна
Тел.: (044) 296-60-54

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД:

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія медичних наук України

Рік заснування: 1931

Проведення комплексної наукової розробки проблеми захисту населення, у т.ч. генофонду, від шкідливих антропопгенних чинників оточуючого та внутрішнього середовища громадських та житлових приміщень і оптимізація гігієнічних умов життєдіяльтності. Виявлення на базі цих досліджень принципово нових можливостей наукового та науково-технічного прогресу. Підготовка рекомендацій щодо використання результаттів наукових досліджень в різних галузях народного господарства України та участь у впровадженні результатів у практику. Вивченя і узагальнення досягнень світової науки. Підготовка пропозицій про основні напрямки розвитку наукових досліджень у галузі гігієни та медичної екології.
Немає даних для відображення...
Нет данных для отображения