Авторизація користувача

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"


Код ЄДРПОУ: 24932429
Скорочена назва: ДЗ "УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України"

Район: ДЕСНЯНСЬКИЙ
Юридична адреса: Братиславська вулиця, 3
Фактична адреса: 02166, м. Київ, Братиславська вулиця, буд. 3

Телефон: (044) 518-57-08
Факс: 518-57-08
Веб-сайт: http://dzmk.in.ua/
E-mail: disastermed2@ukr.net

Керівник: Директор Мороз Євген Денисович
Тел.: (044) 518-57-08

Вчений секретар: Гуселетова Наталія Володимирівна
Тел.: 518-57-08

Головний бухгалтер: Мостіпан Олександра Олександрівна
Тел.: (044) 518-51-73

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 08 Дослідження та розробки в галузі медичних наук
I.1 08.01 Клінічна медицина

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Міністерство охорони здоров’я України

Рік заснування: 1997

Прикладні та фундаментальні напрямки
Алгоритми лікувальної тактики хворих з портальною гіпертензією

2016 рік

Розроблена мініінвазивна лапароскопічна та лапароскопічно-асистована оперативна тактика, спрямована на редукцію селезінкового кровотоку (кліпування або лігування селезінкової артерії) та деваскуляризацію проксимального відділу шлунка з транссекцією стравоходу (циркулярним сшиваючим апаратом) та фундоплікацією. Алгоритм після оперативного ведення пацієнтів.
Забезпечує порто-азигальне роз’єднання, що дозволить уникнути рецидив кровотечі з варикозно-розширених вен стравоходу.
Організація відправки осіб, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій соціального характеру на лікування та реабілітацію за кордон

2016 рік

Розроблено порядок направлення на лікування та реабілітацію за кордон постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій соціального характеру. Також розроблена схема організації відправки постраждалих на лікування та реабілітацію за кордон та повернення до України.
Процес визначення медичних показань для лікування в іноземних закладах охорони здоров’я та організації лікування та/або реабілітації постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій соціального характеру за кордоном.
Функціонування системи медичного захисту населення в особливий період (воєнний час) за умов сучасних військових дій, проведених у світі

2016 рік

Вивчений досвід міжнародних конфліктів останніх років, який вказує на недостатню або відсутню концепцію медичного захисту населення у багатьох учасників. Була проаналізована характеристика сучасних бойових дій та їх вплив на медико-санітарні наслідки, зокрема медико-санітарні втрати при військових діях в:
– Республіці Чечня (Росія) 1994-2005 рр.;
– Республіці Ірак 2003-2011рр.;
– Лівії 2011-2012рр.
Проаналізувавши пошкодження та поранення у постраждалих під час військових операцій виявлена структура та частота різних пошкоджень анатомічних областей під час ведення бойових дій.
Вкрай необхідним не тільки розробка нових методик надання екстреної медичної допомоги постраждалим, а і обґрунтування використання сил та засобів медицини катастроф України в особливий період (воєнний час) за умов сучасних військових дій.
Алгоритми лікувальної тактики хворих з холодовою травмою, відмороженням окремих ділянок та сегментів тіла

2016 рік

Проблема холодової травми, відмороження окремих ділянок та сегментів тіла людини під час несприятливих метеоумов (низька температура та висока вологість повітря), а також різноманітні соціальні негаразди (похилий вік, алкогольне сп’яніння і ціла низка супутніх хронічних, соматичних та інфекційних захворювань) є досить поширеною, має деякі особливості та потребує певних зусиль при наданні екстреної медичної допомоги хворим на до госпітальному та госпітальному етапах.
Використання в системі надання медичної допомоги постраждалим з холодовою травмою сучасних діагностично-лікувальних схем, які відповідають вимогам світових стандартів дозволить знизити летальність та зменшити економічні затрати лікування постраждалих з переохолодженням.
Принципи та технологія домедичної допомоги постраждалим внаслідок бойових дій

2016 рік

Колективом авторів розроблені та видані принципи та технології надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок бойових дій при найбільш поширених нозологічних формах пошкоджень, що виникають внаслідок бойових дій на різних етапах надання домедичної допомоги (надання домедичної допомоги в секторі обстрілу; транспортування (переміщення) пораненого з поля бою в сектор укриття; надання допомоги в секторі укриття), а саме, зупинка зовнішньої кровотечі; кровотечі з рани голови; кровотечі з рани шиї; кровотечі за допомогою спеціальних джгутів (самодопомога); кровотечі з ран кінцівок; кровотечі з ран тулуба; зупинка кровотечі з ран тулуба за допомогою гемостатичних засобів (само- та взаємодопомога) та зупинка кровотечі з ран кінцівок за допомогою спеціальних перев’язувальних пакетів (само- та взаємодопомога).
Розроблені принципи та технології надання домедичної допомоги в умовах бойових дій та наведені особливості зупинки кровотечі за допомогою сучасних засобів медичного призначення мають значний позитивний вплив на надання домедичної допомоги постраждалим при бойових діях в сучасних воєнних конфліктах, що дає змогу збільшити виживаність постраждалих на догоспітальному етапі та зменшити тяжкість ускладнень та летальність.
Методичні рекомендації
Діагностика, лікування та реабілітація постраждалих з пошкодженням органів та структур позаочеревинного простору при політравмі


2016 рік

Розроблена протокольна схема надання екстреної медичної допомоги постраждалим з травмою органів та структур, які супроводжуються позаочеревинною гематомою, що базується на даних клініко-епідеміологічного, клініко-нозологічного аналізу, оцінки факторів ризику та впливу даного пошкодження на перебіг травматичного процесу, дозволяє значно підвищити ефективність надання екстреної медичної допомоги постраждалим за рахунок підвищення рівня своєчасності, адекватності та ефективності діагностично-лікувальних заходів, що в свою чергу дозволяє знизити рівень летальності та інвалідизації у постраждалих. При виборі обсягу оперативного лікування потрібно враховувати тяжкість пошкодження, тяжкість стану постраждалого та використовувати методику "Damage-control"
// Мороз Є.Д., Гур’єв С.О., Гуселетова Н.В., Кулева О.В., Кушнір В.А., Кушнір Г.П. Сацик С.П. // Київ 2016. 23с.
Методичні рекомендації
Методика розрахунку штатної чисельності відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільної лікарні


2016 рік

На підставі аналізу потреб в наданні ЕМД на ранньому госпітальному етапі в КМКЛШМД, враховуючи особливості мережі ЛШМД України, запропонована індивідуальна методика розрахунку штатів відділення Е(н)МД кожної ЛШМД для лікарів з медицини невідкладних станів та молодших спеціалістів з медичною освітою зі спеціальністю лікувальна справа (невідкладні стани) за нормативами Великобританії, а інших фахівців – згідно з наказом МОЗ України №33.
Реорганізація системи надання ЕМД хворим на ранньому госпітальному етапі (створення та укомплектування) відділення Е(н)МД ускладнюється необхідністю вирішення архітектурних та технічних проблем, а саме, відповідного переобладнання зон відділення, оснащення їх мінімумом необхідної сучасної медичної апаратури і техніки, забезпечення санітарно епідемічного режиму в його приміщеннях, що необхідно спланувати при прийнятті рішення про відкриття кожного відділення Е(н)МД.
Мороз Є.Д., Гур’єв С.О., Рощін Г.Г., Гуселетова Н.В., Печиборщ В.П., Михайловський М.М., Максименко М.А., Шуригін О.Ю., Мостіпан О.О., Кулева О.В. // Київ 2016. 18с.
Науково-методичний посібник
Знай! Вмій! Врятуй! Домедична допомога постраждалим внаслідок мінно-вибухової травми: методичний посібник для шкільних викладачів


2016 рік

Колективом авторів, на основі вивчення сучасних міжнародних програм навчання та літературних джерел, створено навчальний посібник де висвітлено питання надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок мінно-вибухової травми. Всі положення стосовно надання допомоги відповідають сучасним науково-обґрунтованим принципам. Також, у посібнику висвітлені поняття про міни та вибухові пристрої, поняття мінної безпеки та механізм мінно-вибухової травми / Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В., Максименко М.А., Крилюк О.Є. // К.: «БІ ТУ БІ ГРУП», 2016 – 80с.
Спосіб оперативного лікування поперечних переломів грудини. Патент України № 109549 від 25.08.2016р.

2016 рік

Розроблено та створено спосіб оперативного лікування переломів грудини, де використовують розчин штучної кістки, який вводять в місце перелому, після розтину шкіри та співставлення уламків грудини. Запропонований спосіб оперативного лікування поперечних переломів груднини дозволяє зменшити: тривалість оперативного втручання, перебування хворих на стаціонарному лікуванні, ризик виникнення посттравматичних ускладнень (гематома середостіння) та підвищити рівень фіксації уламків груднини в 3 рази. Винахідники: Мороз Є. Д., Гур’єв С. О., Шуригін О. Ю., Кулева О. В., Максименко М. А.
Спосіб фіксації перелому реберної дуги. Патент України № 109550 від 25.08.2016р.

2016 рік

Розроблено спосіб оперативного втручання при переломах реберної дуги, що дозволяє відновити каркасність грудної клітки та уникнути ряду ускладнень в післяопераційному періоді, а саме тих, які пов’язані із переломам реберної дуги. Винахідники: Мороз Є. Д., Гур’єв С. О., Шуригін О. Ю., Кулева О. В., Максименко М. А.
Діагностично-лікувальна тактика у постраждалих із мінно-вибуховою травмою в умовах сучасних бойових дій. Патент України № 109693 від 25.08.2016р.

2016 рік

Розроблено та створено спосіб оцінки тяжкості стану постраждалого з мінно-вибуховими та вогнепальними пошкодженнями на ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги в умовах ведення бойових дій з врахуванням особливостей даного типу пошкоджень, використовуючи швидкі для обрахунку інформативно значимі та достовірні показники з максимально прогностичною можливістю, черговістю, послідовністю та об'ємом невідкладних заходів, можливістю транспортування, що зменшило б вірогідність розвитку важких ускладнень травматичної хвороби.Винахідники: Гур`єв С.О., Кравцов Д.І.
Зовнішня фіксаційна система для репозиції застарілих пошкоджень задніх відділів тазового кільця. Патент України № 110287 від 10.10.2016.

2016 рік

Даний винахід розроблено та створено для фіксації постраждалого з пошкодженнями різних відділів тазового кільця (зокрема, застарілих пошкоджень задніх відділів тазового кільця) до ортопедичного операційного столу за непошкоджену сторону, що забезпечує більш широкі можливості репозиції переломів тазового кільця.Винахідники: Гур’єв С. О., Гуселетова Н.В., Максименко М.А., Бурлука В. В., Анкін М. Л., Трофімова К. П., Петрик Т. М.
Спосіб дренування плевральної порожнини при гідротораксі. Патент України №111188 від 10.11.2016.

2016 рік

Розроблений спосіб дренування плевральної порожнини підключичним катетером забезпечує поступову повільну евакуацію рідини за рахунок малого діаметру просвіту, зменшує травматизацію під час виконання пункції та дренування, дозволяє проведення дренування в особливих умовах, у тому числі при наданні допомоги постраждалим від сучасних бойових дій. Дані переваги способу дренування плевральної порожнини підключичним катетером дозволяють зменшити рівень ускладнень при лікуванні хворих в пульмонології, кардіології та терапії. Винахідники: Мороз Є. Д., Гур’єв С. О., Гуселетова Н. В., Новіков Ф. М.,Максименко М. А., Дорош В. М., Пенкальський О. О., Іванов В. І.
Нет данных для отображения

ІС «ПРОМИСЛОВІСТЬ І НАУКА КИЄВА» © 2018 КНДУ «НДІРоМ»