Авторизація користувача

ІНСТИТУТ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Код ЄДРПОУ: 05540149
Скорочена назва: ІПС НАН України

Район: ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
Юридична адреса: Глушкова Академіка проспект, 40К5
Фактична адреса: 03680, м. Київ, Глушкова Академіка вулиця, буд. 40, корпус 5

Телефон: (044) 526-55-07
Факс: +38 (044) 526-62-63
Веб-сайт: http://isofts.kiev.ua
E-mail: iss@isofts.kiev.ua

Керівник: Директор Андон Пилип Іларіонович
Тел.: (044) 526-55-07

Вчений секретар: Мороз Григорій Борислвич
Тел.: 526-33-09

Головний бухгалтер: Гайдукевич Марина Андріївна
Тел.: (044) 526-35-29

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
62.01 Комп'ютерне програмування
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 01 Дослідження та розробки в галузі фізико-математичних наук
I.1 01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики
I.1 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
I.1 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державне підприємство
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1992

1. Теоретичні та прикладні проблеми створення систем та технологій програмування, моделі і засоби програмної інженерії, проблеми оцінки і забезпечення якості, стандартизації та сертифiкацiї програмних систем.
2. Формально-логiчнi основи, методи і засоби створення інтелектуальних iнформацiйних систем, банків даних та знань.
3. математичні моделі, методи та програмне забезпечення для створення складних розподілених комп’ютерних систем.
Немає даних для відображення...
Нет данных для отображения

ІС «ПРОМИСЛОВІСТЬ І НАУКА КИЄВА» © 2018 КНДУ «НДІРоМ»