Версія для друку

ІНСТИТУТ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Код ЄДРПОУ: 05540149
Скорочена назва: ІПС НАН України

Район: ПОДІЛЬСЬКИЙ
Юридична адреса: Глушкова Академіка проспект, 40К5
Фактична адреса: 03680, м. Київ, Глушкова Академіка вулиця, буд. 40, корпус 5

Телефон: (044) 526-55-07
Факс: +38 (044) 526-62-63
Веб-сайт: http://isofts.kiev.ua
E-mail: iss@isofts.kiev.ua

Керівник: Директор Андон Пилип Іларіонович
Тел.: (044) 526-55-07

Вчений секретар: Мороз Григорій Борислвич
Тел.: 526-33-09

Головний бухгалтер: Гайдукевич Марина Андріївна
Тел.: (044) 526-35-29

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
62.01 Комп'ютерне програмування
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 01 Дослідження та розробки в галузі фізико-математичних наук
I.1 01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики
I.1 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
I.1 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державне підприємство
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1992

1. Теоретичні та прикладні проблеми створення систем та технологій програмування, моделі і засоби програмної інженерії, проблеми оцінки і забезпечення якості, стандартизації та сертифiкацiї програмних систем. 2. Формально-логiчнi основи, методи і засоби створення інтелектуальних iнформацiйних систем, банків даних та знань. 3. математичні моделі, методи та програмне забезпечення для створення складних розподілених комп’ютерних систем.
Немає даних для відображення...
Немає даних для відображення