Версія для друку

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ


Код ЄДРПОУ: 02011976
Скорочена назва: НІР

Район: ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
Юридична адреса: Ломоносова вулиця, 33/43
Фактична адреса: 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43

Телефон: (044) 257-93-15
Факс: (044) 259-02-73
Веб-сайт: http://www.unci.org.ua
E-mail: info@unci.org.ua

Керівник: Директор інституту Колеснік Олена Олександрівна
Тел.: (044) 259-01-86

Вчений секретар: Дзятковська Наталія Миколаївна
Тел.: (044) 259-01-79

Головний бухгалтер: Сахно Світлана
Тел.: (044) 258-53-49

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 86.10 Діяльність лікарняних закладів
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 08 Дослідження та розробки в галузі медичних наук
I.1 08.01.07 Онкологія

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Міністерство охорони здоров’я України

Рік заснування: 1920

• Визначення стратегії розвитку онкологічної служби України та основних заходів профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від онкологічних захворювань, а також організація контролю за їх виконанням; • Розробка та координація заходів загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями, а також реалізація завдань інших державних програм з питань онкології; • Проведення науково-дослідної, лікувально-профілактичної та організаційно-методичної роботи в галузі онкології; • Планування та координація наукових досліджень з проблем онкології в Україні, у тому числі багатоцентрових рандомізованих досліджень (на підставі результатів проведених наукових досліджень) для вдосконалення стандартних технологій лікування на принципах доказової медицини з урахуванням медико-економічних показників та матеріально-технічного забезпечення онкологічної служби; • Вивчення та узагальнення вітчизняних та світових досягнень з проблем онкології щодо можливості їх запровадження в практику лікувально-профілактичних закладів; • Формування рекомендацій щодо тематики наукових досліджень з проблем онкології, що проводяться в установах, закладах та організаціях держави; • Участь у відборі, експертній оцінці тематики наукових досліджень з онкології запланованих до виконання за бюджетні кошти на замовлення МОЗ; • Організація постійного вдосконалення національних стандартів діагностики та лікування онкологічних хворих на основі аналізу наукових розробок вітчизняних та закордонних фахівців з урахуванням рівня матеріально-технічного забезпечення онкологічної служби, контроль за їх впровадженням у практику охорони здоров’я; • Ведення реєстру вітчизняних наукових досліджень та моніторинг наукових досліджень з проблем онкології, які проводяться у зарубіжних центрах; • Розробляє проекти державних і національних програм наукових розробок у галузі діагностики, профілактики, лікування онкологічних захворювань, нових видів лікарських засобів, медичної техніки, апаратури, інструментів та інших виробів медичного призначення; • Здійснює науково-методичний супровід державних та національних цільових програм у галузі онкології. Бере участь у відповідних міжнародних наукових проектах і програмах; • Співпрацює з кафедрами вищих медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та науково-дослідними установами МОЗ, АМН та НАН України щодо вивчення проблем онкології та радіології; • Здійснює керівництво науковою роботою докторантів, аспірантів, здобувачів в тому числі прикріплених до Інституту, попередню експертизу дисертаційних робіт поданих до спеціалізованої Вченої ради; • Планує проведення конференцій, конгресів, симпозіумів, з’їздів та забезпечує обмін перспективним досвідом у практичній та науково-дослідницькій роботі вітчизняних та закордонних фахівців у галузі онкології.
Немає даних для відображення...
Немає даних для відображення