Версія для друку

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ: 19020229
Скорочена назва: ННПМ НАН України

Район: СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
Юридична адреса: Хмельницького Богдана вулиця, 15
Фактична адреса: 01601, м. Київ, Хмельницького Богдана вулиця, буд. 15

Телефон: (044) 234-38-51
Факс: (044) 235-63-54
Веб-сайт: http://museumkiev.org/
E-mail: nmnh@museumkiev.org

Керівник: Директор Ємельянов Ігор Георгійович
Тел.: (044) 234-38-51

Вчений секретар: Король Елеонора Миколаївна
Тел.: (044) 235-63-54

Головний бухгалтер: Мілерова Олена Володимирівна
Тел.: (044) 239-67-91

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 86.22 Спеціалізована медична практика
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 03 Дослідження та розробки в галузі біологічних наук
I.1 03.00.05 Ботаніка
I.1 03.00.08 Зоологія
I.1 03.00.16 Екологія
I.1 04.00.01 Загальна та регіональна геологія

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1966

- розроблення наукових основ природничої музеології, створення, збагачення та збереження фондових колекцій та експозицій; - вивчення сучасного стану і поширення представників флори й фауни, флористичних і фауністичних комплексів України та інших регіонів; - проведення досліджень з питань екології та еволюції організмів і біостратиграфії, історії флори та фауни; - аналіз сучасного стану та збереження природних геологічних пам’яток України, зокрема мінералогічні дослідження коштовних та напівкоштовних зразків; - проведення науково-освітньої, популяризаторської та культурно-просвітницької роботи з природничої тематики.
Немає даних для відображення...
Немає даних для відображення