Версія для друку

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»
Код ЄДРПОУ: 37404013
Скорочена назва: ДУ ІЕПСР НАН України

Район: ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Юридична адреса: Шевченка Тараса бульвар, 60
Фактична адреса: 01032, м. Київ, Шевченка Тараса бульвар, буд. 60

Телефон: (044) 486-91-27
Факс: (044) 486-91-27
Веб-сайт: http://www.ecos.kiev.ua
E-mail: reception@ecos.kiev.ua

Керівник: Директор Хвесик Михайло Артемович
Тел.: (044) 486-91-27

Вчений секретар: Коваленко Андрій Олексійович
Тел.: (044) 486-90-66

Головний бухгалтер: Отрощенко Людмила Василівна
Тел.: (044) 238-71-64

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: II.2 29 Дослідження та розробки в галузі економічних наук

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 2010

Стратегія сталого розвитку України та її регіонів; Економіка природокористування і природно-техногенна безпека; Економічна ефективність використання, охорони та відтворення природно-ресурсного потенціалу; Економічні проблеми екологічної політики.
Економічний механізм управління рециклінгом відходів

2013 рік

Технологічний ланцюг поводження з відходами як у Києві, так і в Україні загалом складається на цей час з трьох базових ланок: збирання – перевезення – захоронення (на полігонах). За умов, що склалися, критичного значення набуло створення ланки рециклінгу і залучення у сферу переробки відходів приватного капіталу. Встановлено, що у зазначеному ланцюгу низька плата за захоронення (10-12 грн/т), дозволяючи практикувати низькі тарифи за вивезення, блокує розбудову ланки ресурсного рециклінгу відходів і консервує проблему звалищ сміття. В такій ситуації тарифи не виконують роді економічного регулятора. Економічний механізм стимулювання рециклінгу, що пропонується, в загальній схемі полягає у збалансованому підвищенні плати за захоронення і тарифу за вивезення відходів. При цьому включається стимул пошуку альтернативи для захоронення і стимул для роздільного збирання відходів для населення. Адекватна оплата відповідних послуг створює передумови для активізації бізнесу у сфері сміттєпереробки та задіяння фінансових можливостей державно-приватного партнерства. Дослідження європейського досвіду виявляє пряму кореляцію між збільшенням плати за захоронення на полігонах та розвитком системи рециклінгу. Обґрунтовується потенціал зростання тарифів за послуги, орієнтуючись на збільшення їх частки у доходах населення з нинішніх 0,2 – 0,3% до 0,5% у найближчі роки та до 1,0 – 1,5% у більш довгостроковій перспективі. Встановлено також потенціал адекватного зростання плати за захоронення, орієнтуючись на покриття у повному обсязі витрат, пов’язаних з екологічною безпекою звалищ, їх закриттям, рекультивацією та наступним доглядом за ними.
Немає даних для відображення