Версія для друку

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ"


Код ЄДРПОУ: 02495431
Скорочена назва: ДП НДІБК

Район: ДЕСНЯНСЬКИЙ
Юридична адреса: Преображенська вулиця, 5/2
Фактична адреса: 03037, м. Київ, Преображенська вулиця, буд. 5/2

Телефон: (044) 249-72-34
Факс: (044) 248-89-09
Веб-сайт: http://www.niisk.com
E-mail: ndibk@ndibk.gov.ua

Керівник: директор Фаренюк Геннадій Григорович, д-р техн. наук, професор
Тел.: (044) 249-72-34

Вчений секретар: Гах Наталія Дмитріївна, канд. техн. наук
Тел.: (044) 249-37-08

Головний бухгалтер: Поліщук Людмила Миколаївна
Тел.: (044) 249-37-88

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I Дослідження та розробки в галузі природничих і технічних наук
I.1 Дослідження та розробки в галузі природничих наук
I.1 01.04.06 Акустика
I.1 01.04.14 Теплофізика та молекулярна фізика
I.2 Дослідження та розробки в галузі технічних наук
I.2 10.01.02 Стандартизація та сертифікація
I.2 10.26.03 Пожежна безпека
I.2 12.11.13 Прилади та методи контролю
I.2 19 Дослідження та розробки в галузі архітектури та будівництва
I.2 19.00 Архітектура
I.2 19.00.02 Архiтектура будiвель та споруд
I.2 19.23 Будівництво
I.2 19.23.02 Пiдвалини та фундаменти
I.2 19.23.05 Будiвельнi матерiали та вироби
I.2 19.23.17 Будiвельна механiка
II.2 29.07 Економіка видів діяльності
II.2 29.07.03 Економіка будівництва

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державне підприємство
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Міністерство розвитку громад та територій України

Рік заснування: 1943

ДП НДІБК є базовою організацією з науково-технічної діяльності у будівництві, що визначає науково-технічну політику в галузі конструкцій, будівель і споруд, геотехніки, сейсмостійкого будівництва, енергоефективності, будівельної акустики і теплотехніки, безпеки експлуатації будівель та споруд, науково-технічного супроводу будівельних об'єктів та будівельної діяльності в атомній енергетиці, в т.ч. на об'єкті «Укриття» ЧАЕС, оцінки відповідності продукції та підтвердження її придатності у будівництві, методів та засобів дослідження будівельних конструкцій, виробів та матеріалів, а також розробки державних будівельних норм і стандартів. Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК), що виконує функції секретаріату ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд», ТК 303 «Будівельні конструкції», ТК 304 «Захист будівель і споруд», ПК 3 «Ціноутворення та нормування наукових та науково-технічних робіт у будівництві» ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві», ПК 8 «Агропромислове будівництво» ТК 310 «Промислове будівництво», та є базовою організацією з науково-технічної діяльності у будівництві, є розробником 32 нормативних актів та 227 нормативних документів, в тому числі нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами. ДП НДІБ на даний час здійснює супровід понад 420 нормативних актів та нормативних документів. Основні напрямки наукової діяльності: - визначення перспективних напрямів науково-технічного розвитку будівельного комплексу у різних галузях економіки; - комплексне виконання науково-дослідних робіт, надання експертних, проектних, випробувальних та виробничих послуг юридичним та фізичним особам щодо створення та експлуатації будівельних об'єктів; - створення та вдосконалення нормативної бази в галузі будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури та містобудування; - розвиток теорії та створення програмного забезпечення для розрахунку та конструювання будівельних конструкцій масового використання; - розроблення, дослідження, випробування та впровадження будівельних конструкцій з урахуванням питань енергозбереження та підвищення надійності для різних типів будівель і споруд; - проведення інженерно-вишукувальних робіт, розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та реставрації об'єктів, здійснення науково-технічного супроводу реалізації проектів; - участь у проектуванні та будівництві об'єктів ядерної енергетики, у тому числі сховищ для захоронення радіоактивних відходів; - здійснення науково-технічного супроводу будівельної діяльності в атомній енергетиці, в тому числі на об'єкті "Укриття" Чорнобильської АЕС; - науково-технічний супровід будівельних об'єктів підвищених рівнів небезпеки і відповідності та технічної складності; - обстеження, оцінка технічного стану, ресурсу будівельних конструкцій та розроблення заходів щодо забезпечення надійності та довговічності будівель і споруд, у тому числі енергетичних об'єктів (ГЕС, ТЕЦ та ін.) - Паспортизація будівель і споруд; - вирішення питань з геотехніки, у тому числі підсилення основ і фундаментів будівель та споруд; - розроблення методів захисту та підвищення акустичного опорядження житлових, громадських, у тому числі спеціалізованих, театральних, музейних, виробничих та інших об'єктів; - оцінка та вдосконалення теплотехнічних якостей огороджувальних конструкцій будинків і споруд; - розроблення методів захисту будівельних конструкцій від корозії; - дослідження вогнестійкості будівельних конструкцій; - захист будівель, споруд, територій у складних інженерно-геологічних і сейсмічних умовах, запобігання аваріям будівельних об'єктів та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій; - розроблення нових типів будівельних конструкцій і виробів, у тому числі для доступного житла; - розроблення методів відновлення експлуатаційних якостей будівель та споруд, у тому числі ліквідації осідань і кренів; - відпрацювання технологій виготовлення залізобетонних конструкцій, розроблення та реалізація не стандартизованого технологічного устаткування для будівельного виробництва; - випробування та сертифікація будівельних конструкцій, виробів та матеріалів з метою підтвердження їх відповідності; - створення методів автоматизованих систем та засобів випробувань, досліджень і моніторингу технічного стану будівельних конструкцій та їх метрологічне забезпечення; - виконання досліджень з економіки будівельних конструкцій та ціноутворення у будівельній галузі; - виконання науково-технічної експертизи; - підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру; - маркетингові та патентно-інформаційні дослідження; - міжнародне науково-технічне співробітницво; - видання наукових збірників, монографій, журналів та інших інформаційних матеріалів, що відносяться до діяльності інституту.
ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

2017 рік

Норми поширюються на інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів
ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення

2017 рік

Норми встановлюють загальні вимоги до проектування будівель і споруд різних типів, що застосовуються в будівництві в складних інженерно-геологічних умовах. Норми встановлюють вимоги до будівництва при геотехнічних впливах у складних інженерно-геологічних умовах, що проявляються у вигляді деформацій основ і земної поверхні протягом встановленого терміну експлуатації будівель і споруд з можливістю поєднання декількох видів впливу
СОУ-Н Д.1.1-14310862-001:2017 Настанова щодо визначення вартості будівництва в умовах Чорнобильської АЕС

2017 рік

Стандарт встановлює вимоги щодо визначення вартості будівництва в умовах Чорнобильської АЕС
ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

2016 рік

Норми встановлюють вимоги до показників енергоефективності та теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будівель і споруд під час їх проектування та будівництва і порядку їх оцінювання з метою забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів на опалення, охолодження та гаряче водопостачання, забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій під час експлуатації будівель
ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення

2016 рік

Стандарт установлює вимоги щодо проектування споруд інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення
ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016 Настанова щодо інженерної підготовки ґрунтової основи будівель і споруд

2016 рік

Стандарт установлює вимоги щодо безпеки експлуатаційної придатності та довговічності споруд, конструкцій, технічних систем, територій при проектуванні заходів з інженерної підготовки основи будівель і споруд
ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на закарстованих територіях

2016 рік

Стандарт встановлює вимоги щодо безпеки, експлуатаційної придатності та довговічності будівель, споруд, конструкцій, ділянок забудов, технічних систем при проектуванні на закарстованих територіях, описує обґрунтування для їх розрахунку, перевірки та надає вказівки, пов’язані з питаннями конструктивної надійності
ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблювальних територіях

2016 рік

Стандарт встановлює вимоги до проектування будівель і споруд, що будуються на підроблюваних територіях
ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах

2016 рік

Стандарт установлює вимоги до проектування будівель і споруд, які зводяться на просідаючих ґрунтах, в тому числі в сейсмічних районах та зонах з динамічними впливами від важкого рухомого транспорту, будівельної техніки та вибухів
ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд

2016 рік

Стандарт установлює загальні вимоги до проведення моніторингу технічного стану конструктивних елементів, будівель та інженерних споруд
ДСТУ Б В.2.2-39:2016 Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель

2016 рік

Стандарт встановлює вимоги до методів проведення енергетичного аудиту будівель, що приймаються до експлуатації та експлуатуються, їх інженерних систем, вибору об’єктів аудиту, до складу робіт з проведення енергетичного аудиту будівель, алгоритму ведення енергетичного аудиту будівель, аналізу отриманих результатів, до оформлення звітної документації з енергетичного аудиту будівель або їх відокремлених частин
Зміна № 1 ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови

2016 рік

Зміна № 1 розроблена з метою доповнення положень ДСТУ Б В.2.6-36:2008, який поширюється на конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками або дрібноштучними виробами житлових та громадських будинків, а також адміністративних і побутових будинків промислових підприємств
ДСТУ Б В.2.6-211:2016 Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

2016 рік

Стандарт встановлює вимоги щодо проектування сталевих конструкцій будівель і споруд у разі пожежі із застосуванням лише пасивних методів вогнезахисту
ДСТУ Б В.2.6-215:2016 Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам

2016 рік

Стандарт поширюється на проектування сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам, які експлуатуються в кліматичних умовах України, в неагресивних, слабоагресивних і середньоагресивних середовищах
ДСТУ Б В.2.6-216:2016 Розрахунок і конструювання з’єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій

2016 рік

Стандарт поширюється на розрахунок і конструювання з’єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій, які експлуатуються в кліматичних умовах України, в неагресивних, слабоагресивних і середньоагресивних середовищах
ДСТУ-Н Б В.2.6-219:2016 Настанова з енергетичного маркування будівельних теплоізоляційних матеріалів та виробів

2016 рік

Стандарт встановлює методичні положення та критерії енергетичного маркування теплоізоляційних і конструктивно-теплоізоляційних матеріалів та виробів, непрозорих огороджувальних конструкцій, які є елементами теплоізоляційної оболонки будівель, що опалюються або кондиціонуються
ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів

2016 рік

Стандарт установлює вимоги щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів, включаючи сейсмічні райони з поширенням ґрунтів з особливими властивостями (просадні, здатні до набухання, насипні, намивні тощо), території з гірничими виробками, а також райони з можливим розвитком інших небезпечних геологічних та інженерно-геологічних процесів (підтоплення, затоплення, ерозія та розмиви берегів водостоків і водойм, абразія, карст, суфозія, селеві потоки, снігові лавини тощо)
ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах

2016 рік

Стандарт установлює вимоги до проектування будівель і споруд різних конструктивних рішень на слабких ґрунтах. До слабких (дуже стисливих) ґрунтів належать водонасичені мулисті супіски (е > 0,9), суглинки (е > 1), глини (е > 1,5), стрічкові глини, мули сапропелі, торфи та заторфовані ґрунти. Лесові ґрунти після насичення водою теж стають слабкими
ДСТУ Б В.2.6-218:2016 Настанова з проектування та виготовлення конструкцій з дисперсноармованого бетону

2016 рік

Стандарт визначає методи розрахунку, проектування та виготовлення дисперсно-армованих фібробетонних конструкцій промислових, громадських будівель та споруд, які передбачені ДБН В.2.6-98 щодо забезпечення несучої здатності, придатності до експлуатації, надійності та здатності конструкцій зберігати необхідні експлуатаційні якості протягом усього строку служби
ДСТУ Б В.3.1-2:2016 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд

2016 рік

Стандарт поширюється на проектування, виконання і приймання робіт з ремонту і підсилення несучих і огороджувальних бетонних, залізобетонних, кам’яних, армокам’яних, сталевих і дерев’яних конструкцій і фундаментів, а також основ будівель і споруд, в тому числі в особливих умовах експлуатації (сейсмічні впливи, підроблювальні території, просадні основи, агресивні середовища тощо)
ДСТУ Б EN 1537:2016 Виконання спеціальних геотехнічних робіт. Анкери ґрунтові (EN 1537:2013, IDT)

2016 рік

Стандарт діє для анкерів ґрунтових, запресованих у ґрунт, які сприймають навантаження та підлягають випробуванням
ДСТУ Б ЕN 12086:2016 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення паропроникності (ЕN 12086:2013, IDT)

2016 рік

Стандарт встановлює вимоги до засобів випробувань і методики визначення густини потоку водяної пари, відносної паропроникності і паропроникності зразків, вирізаних з виробів, при стаціонарному режимі в різних заданих умовах випробування. Стандарт поширюється на теплоізоляційні вироби
ДСТУ Б ЕN 12087:2016 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення водопоглинання при тривалому зануренні (ЕN 12087:2013, IDT)

2016 рік

Стандарт встановлює вимоги до засобів випробувань та процедури при визначенні водопоглинання при тривалому зануренні випробувальних зразків у воду. Стандарт поширюється на теплоізоляційні вироби
ДСТУ Б ЕN 12091:2016 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення морозостійкості (ЕN 12091:2013, IDT)

2016 рік

Стандарт встановлює вимоги до засобів випробувань та процедури при визначенні впливу послідовних циклів заморожування за температури мінус 20 °С і відтавання у воді за температури плюс 20 °С на заміну механічних властивостей виробів і вміст у них вологи. Стандарт поширюється на теплоізоляційні вироби
ДСТУ Б ЕN 12431:2016 Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини теплоізоляції в плаваючих підлогах (ЕN 12431:2013, IDT)

2016 рік

Стандарт до засобів випробувань і методик визначення товщини теплоізоляційного матеріалу для ізоляції від ударного шуму у плаваючих підлогах
ДСТУ Б ЕN 12667:2016 Теплоізоляційні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Випробування теплового опору методом гарячої захищеної пластини, оснащеної тепломіром матеріалів з високим і середнім значеннями теплового опору (ЕN 12667:2001, IDT)

2016 рік

Стандарт визначає принципи і порядок проведення випробувань з визначення теплового опору методами захищеної гарячої пластини або вимірювання теплового потоку з тепловим опором випробувальних зразків не менше 0,5 м2К/Вт
ДСТУ Б ЕN 13172:2016 Вироби теплоізоляційні. Оцінка відповідності (ЕN 13172:2012, IDT)

2016 рік

Стандарт встановлює методики і критерії оцінки відповідності теплоізоляційних виробів чинним стандартам на ці вироби. Стандарт поширюється на вироби будівельного призначення, що виготовляються індустріально в умовах промислового виробництва та на промислових установках, що використовуються на будівельних майданчиках, включаючи зовнішні композитні системи теплоізоляції
ДСТУ Б ЕN 29052-1:2016 Акустика. Метод визначення динамічної жорсткості. Частина 1. Матеріали для плаваючих підлог в житлових будинках (ЕN 29052-1:1992, IDT)

2016 рік

Стандарт встановлює метод визначення динамічної жорсткості пружних матеріалів, які застосовують в конструкціях плаваючих підлог
ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 1. Загальні умови (EN ISO 10077-1:2006 +EN ISO 10077-1:2006/АС:2009, IDT)

2016 рік

Стандарт встановлює метод і вихідні дані для розрахунку коефіцієнта теплопередачі профілів рам і лінійного коефіцієнта теплопередачі в місцях з’єднання рам зі склінням або непрозорим заповненням. Стандарт встановлює критерії для валідації чисельних методів розрахунку
ДСТУ Б EN 1433:2016 Лотки водовідвідні для транспортних і пішохідних зон. Класифікація, вимоги до виготовлення, методи випробувань, маркування та оцінка відповідності (EN 1433:2002, IDT+EN 1433:2002/А1:2005, IDT+EN1433:2002+АС:2004, IDT)

2016 рік

Стандарт встановлює вимоги до лінійних водовідвідних лотків для збору і відведення поверхневих вод, змонтованих в пішохідних зонах і в зонах руху автотранспорту
Науково-технічний супровід проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації будівель та споруд

2015 рік

Відпрацювання та впровадження нових технологічних рішень для будівництва індустіального доступного житла

2015 рік

Вирішення питань реконструкції існуючих житлових та комунальних об'єктів

2015 рік

Вирішення проблем визначних об'єктів Києва (Бортничська станція, Поштова площа, Палац спорту та ін.)

2015 рік

Немає даних для відображення