Авторизація користувача

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ"


Код ЄДРПОУ: 02495431
Скорочена назва: ДП НДІБК

Район: СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
Юридична адреса: Клименка Івана вулиця, 05.02.2019
Фактична адреса: 03037, м. Київ, Преображенська вулиця, буд. 5/2

Телефон: (044) 249-72-34
Факс: (044) 248-89-09
Веб-сайт: http://www.niisk.com
E-mail: ndibk@ndibk.gov.ua

Керівник: директор Фаренюк Геннадій Григорович
Тел.: (044) 249-72-34

Вчений секретар: Гах Наталія Дмитріївна
Тел.: (044) 249-37-08

Головний бухгалтер: Поліщук Людмила Миколаївна
Тел.: (044) 249-37-88

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
Види науково-технічної діяльності за КВНТД:

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державне підприємство
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Рік заснування: 1943

ДП НДІБК є базовою організацією з науково-технічної діяльності у будівництві, що визначає науково-технічну політику в галузі конструкцій, будівель і споруд, геотехніки, сейсмостійкого будівництва, енергоефективності, будівельної акустики і теплотехніки, безпеки експлуатації будівель та споруд, науково-технічного супроводу будівельних об'єктів та будівельної діяльності в атомній енергетиці, в т.ч. на об'єкті «Укриття» ЧАЕС, оцінки відповідності продукції та підтвердження її придатності у будівництві, методів та засобів дослідження будівельних конструкцій, виробів та матеріалів, а також розробки державних будівельних норм і стандартів. Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК), що виконує функції секретаріату ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд», ТК 303 «Будівельні конструкції», ТК 304 «Захист будівель і споруд», ПК 3 «Ціноутворення та нормування наукових та науково-технічних робіт у будівництві» ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві», ПК 8 «Агропромислове будівництво» ТК 310 «Промислове будівництво», та є базовою організацією з науково-технічної діяльності у будівництві, є розробником 32 нормативних актів та 227 нормативних документів, в тому числі нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами. ДП НДІБ на даний час здійснює супровід понад 420 нормативних актів та нормативних документів. Основні напрямки наукової діяльності: - визначення перспективних напрямів науково-технічного розвитку будівельного комплексу у різних галузях економіки; - комплексне виконання науково-дослідних робіт, надання експертних, проектних, випробувальних та виробничих послуг юридичним та фізичним особам щодо створення та експлуатації будівельних об'єктів; - створення та вдосконалення нормативної бази в галузі будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури та містобудування; - розвиток теорії та створення програмного забезпечення для розрахунку та конструювання будівельних конструкцій масового використання; - розроблення, дослідження, випробування та впровадження будівельних конструкцій з урахуванням питань енергозбереження та підвищення надійності для різних типів будівель і споруд; - проведення інженерно-вишукувальних робіт, розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та реставрації об'єктів, здійснення науково-технічного супроводу реалізації проектів; - участь у проектуванні та будівництві об'єктів ядерної енергетики, у тому числі сховищ для захоронення радіоактивних відходів; - здійснення науково-технічного супроводу будівельної діяльності в атомній енергетиці, в тому числі на об'єкті "Укриття" Чорнобильської АЕС; - науково-технічний супровід будівельних об'єктів підвищених рівнів небезпеки і відповідності та технічної складності; - обстеження, оцінка технічного стану, ресурсу будівельних конструкцій та розроблення заходів щодо забезпечення надійності та довговічності будівель і споруд, у тому числі енергетичних об'єктів (ГЕС, ТЕЦ та ін.) - Паспортизація будівель і споруд; - вирішення питань з геотехніки, у тому числі підсилення основ і фундаментів будівель та споруд; - розроблення методів захисту та підвищення акустичного опорядження житлових, громадських, у тому числі спеціалізованих, театральних, музейних, виробничих та інших об'єктів; - оцінка та вдосконалення теплотехнічних якостей огороджувальних конструкцій будинків і споруд; - розроблення методів захисту будівельних конструкцій від корозії; - дослідження вогнестійкості будівельних конструкцій; - захист будівель, споруд, територій у складних інженерно-геологічних і сейсмічних умовах, запобігання аваріям будівельних об'єктів та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій; - розроблення нових типів будівельних конструкцій і виробів, у тому числі для доступного житла; - розроблення методів відновлення експлуатаційних якостей будівель та споруд, у тому числі ліквідації осідань і кренів; - відпрацювання технологій виготовлення залізобетонних конструкцій, розроблення та реалізація не стандартизованого технологічного устаткування для будівельного виробництва; - випробування та сертифікація будівельних конструкцій, виробів та матеріалів з метою підтвердження їх відповідності; - створення методів автоматизованих систем та засобів випробувань, досліджень і моніторингу технічного стану будівельних конструкцій та їх метрологічне забезпечення; - виконання досліджень з економіки будівельних конструкцій та ціноутворення у будівельній галузі; - виконання науково-технічної експертизи; - підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру; - маркетингові та патентно-інформаційні дослідження; - міжнародне науково-технічне співробітницво; - видання наукових збірників, монографій, журналів та інших інформаційних матеріалів, що відносяться до діяльності інституту.
Немає даних для відображення...
Нет данных для отображения