Авторизація користувача

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ"


Код ЄДРПОУ: 02495431
Скорочена назва: ДП НДІБК

Район: СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
Юридична адреса: Клименка Івана вулиця, 5/2
Фактична адреса: 03037, м. Київ, Клименка Івана вулиця, буд. 5/2

Телефон: (044) 249-72-34
Факс: (044) 248-89-09
Веб-сайт: http://www.niisk.com
E-mail: ndibk@ndibk.gov.ua

Керівник: директор Фаренюк Геннадій Григорович
Тел.: (044) 249-72-34

Вчений секретар: Гах Наталія Дмитріївна
Тел.: (044) 249-37-08

Головний бухгалтер: Поліщук Людмила Миколаївна
Тел.: (044) 249-37-88

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I Дослідження та розробки в галузі природничих і технічних наук
I.1 Дослідження та розробки в галузі природничих наук
I.1 01.04.06 Акустика
I.1 01.04.14 Теплофізика та молекулярна фізика
I.2 Дослідження та розробки в галузі технічних наук
I.2 10.01.02 Стандартизація та сертифікація
I.2 10.26.03 Пожежна безпека
I.2 12.11.13 Прилади та методи контролю
I.2 19 Дослідження та розробки в галузі архітектури та будівництва
I.2 19.00 Архітектура
I.2 19.00.02 Архiтектура будiвель та споруд
I.2 19.23 Будівництво
I.2 19.23.02 Пiдвалини та фундаменти
I.2 19.23.05 Будiвельнi матерiали та вироби
I.2 19.23.17 Будiвельна механiка
II.2 29.07 Економіка видів діяльності
II.2 29.07.03 Економіка будівництва

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державне підприємство
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Рік заснування: 1943

визначення перспективних напрямів науково-технічного розвитку будівельного комплексу у різних галузях економіки;
комплексне виконання науково-дослідних робіт, надання експертних, проектних, випробувальних та виробничих послуг юридичним та фізичним особам щодо створення та експлуатації будівельних об'єктів;
створення та вдосконалення нормативної бази в галузі будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури та містобудування;
розвиток теорії та створення програмного забезпечення для розрахунку та конструювання будівельних конструкцій масового використання;
розроблення, дослідження, випробування та впровадження будівельних конструкцій з урахуванням питань енергозбереження та підвищення надійності для різних типів будівель і споруд;
проведення інженерно-вишукувальних робіт, розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та реставрації об'єктів, здійснення науково-технічного супроводу реалізації проектів;
участь у проектуванні та будівництві об'єктів ядерної енергетики, у тому числі сховищ для захоронення радіоактивних відходів;
здійснення науково-технічного супроводу будівельної діяльності в атомній енергетиці, в тому числі на об'єкті "Укриття" Чорнобильської АЕС;
науково-технічний супровід будівельних об'єктів підвищених рівнів небезпеки і відповідності та технічної складності;
обстеження, оцінка технічного стану, ресурсу будівельних конструкцій та розроблення заходів щодо забезпечення надійності та довговічності будівель і споруд, у тому числі енергетичних об'єктів (ГЕС, ТЕЦ та ін.) Паспортизація будівель і споруд;
вирішення питань з геотехніки, у тому числі підсилення основ і фундаментів будівель та споруд;
розроблення методів захисту та підвищення акустичного опорядження житлових, громадських, у тому числі спеціалізованих, театральних, музейних, виробничих та інших об'єктів;
оцінка та вдосконалення теплотехнічних якостей огороджувальних конструкцій будинків і споруд;
розроблення методів захисту будівельних конструкцій від корозії;
дослідження вогнестійкості будівельних конструкцій;
захист будівель, споруд, територій у складних інженерно-геологічних і сейсмічних умовах, запобігання аваріям будівельних об'єктів та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій;
розроблення нових типів будівельних конструкцій і виробів, у тому числі для доступного житла;
розроблення методів відновлення експлуатаційних якостей будівель та споруд, у тому числі ліквідації осідань і кренів;
відпрацювання технологій виготовлення залізобетонних конструкцій, розроблення та реалізація не стандартизованого технологічного устаткування для будівельного виробництва;
випробування та сертифікація будівельних конструкцій, виробів та матеріалів з метою підтвердження їх відповідності;
створення методів автоматизованих систем та засобів випробувань, досліджень і моніторингу технічного стану будівельних конструкцій та їх метрологічне забезпечення;
виконання досліджень з економіки будівельних конструкцій та ціноутворення у будівельній галузі;
виконання науково-технічної експертизи;
підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру;
маркетингові та патентно-інформаційні дослідження;
міжнародне науково-технічне співробітницво;
видання наукових збірників, монографій, журналів та інших інформаційних матеріалів, що відносяться до діяльності інституту.
Науково-технічний супровід проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації будівель та споруд

2015 рік

Відпрацювання та впровадження нових технологічних рішень для будівництва індустіального доступного житла

2015 рік

Вирішення питань реконструкції існуючих житлових та комунальних об'єктів

2015 рік

Вирішення проблем визначних об'єктів Києва (Бортничська станція, Поштова площа, Палац спорту та ін.)

2015 рік

Нет данных для отображения

ІС «ПРОМИСЛОВІСТЬ І НАУКА КИЄВА» © 2018 КНДУ «НДІРоМ»