Версія для друку

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я УКРАЇНИ"
Код ЄДРПОУ: 01897914
Скорочена назва: ДП "НАУКОВИЙ ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАЇНИ"

Район: ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
Юридична адреса: Героїв Оборони вулиця, 6
Фактична адреса: 03127, м. Київ, Героїв Оборони вулиця, буд. 6

Телефон: (044) 258-47-73
Факс: (044) 526-96-43
Веб-сайт: http://www.medved.kiev.ua
E-mail: office@medved.kiev.ua

Керівник: Директор Проданчук Микола Георгійович
Тел.: (044) 526-97-00

Вчений секретар: Петрашенко Ганна Іванівна
Тел.: (044) 258-33-69

Головний бухгалтер: Кирилова Тетяна Костянтинівна
Тел.: (044) 526-93-56

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I Дослідження та розробки в галузі природничих і технічних наук
I.1 08 Дослідження та розробки в галузі медичних наук

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державне підприємство
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Міністерство охорони здоров’я України

Рік заснування: 1964

Основні напрямки наукової діяльності: - превентивна та регуляторна токсикологія; - екозалежна патологія та клінічна токсикологія; - аналітична хімія забруднювачів середовища життєдіяльності людини; - безпека харчових продуктів та хімічних речовин.
Наукове обґрунтування сучасних методичних підходів та удосконалення методології щодо оцінки небезпечності відходів для навколишнього середовища та здоров’я людини

2015 рік

Науковий аналіз, виявлення та обґрунтування негативних факторів (пріоритетних забруднювачів) по впливу на довкілля та здоров’я населення місць та об’єктів збору, зберігання, обробки, знезараження утилізації та захоронення відходів. Визначення пріоритетності відходів в розповсюдженні хімічних забруднювачів при виникненні непередбачених екстремальних ситуацій в Україні. Наукове обґрунтування методичних підходів та розробка рекомендацій по удосконаленню нормативної документації в системі санітарно-епідеміологічної служби, обґрунтування доцільності проведення при оцінці ступеню небезпеки відходів та впровадженні в практику методів біотестування.
Наукове обґрунтування сучасних нормативних вимог до безпечності виробів медичного призначення та медичної техніки

2015 рік

Обґрунтування допустимих рівнів факторів потенційного ризику застосування медичних виробів І, ІІа, ІІб класів, розробка та оформлення нормативно-методичних вказівок (інструкцій) щодо токсиколого-гігієнічної оцінки медичних виробів для безпечного застосування
Наукове обґрунтування сучасних нормативних вимог до полімерних та полімермістких матеріалів та виробів з них, що використовуються в будівництві, водопостачанні, для виготовлення меблів, одягу і взуття, тари для пакування продуктів харчування

2015 рік

¬Визначення етапів та моделей життєвого циклу полімерних будівельних матеріалів на основі полівінілхлориду та оцінка ризику цих матеріалів у середовищі життєдіяльності людини. Наукове обґрунтування сучасного нормативного документу для забезпечення безпечного для здоров’я застосування полімерних и полімервмістних матеріалів у господарсько-питному водопостачанні. Доповнення та удосконалення класифікатора полімерних матеріалів, що контактують з водою, яка призначена для споживання людиною.
Наукове обґрунтування сучасних нормативних вимог до безпечності та харчової цінності харчових продуктів, фасованої питної води, допоміжних засобів та матеріалів для їх виробництва

2015 рік

Розробка та впровадження гармонізованих з міжнародними санітарних заходів щодо безпечного застосування харчових добавок. Розробка та впровадження гармонізованих з міжнародними санітарних заходів щодо допустимого вмісту транс-ізомерів жирних кислот в жировмісній продукції. Розробка нормативної документації з питань безпечного застосування полімерних матеріалів в харчовій промисловості, побуті та середовищі життєдіяльності людини згідно з вимогами санітарного законодавства України та Директив ЄС.
Немає даних для відображення