Версія для друку

ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. В.І.ВЕРНАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ: 05417383
Скорочена назва: ІЗНХ ім. В. Вернадського НАН України

Район: ПОДІЛЬСЬКИЙ
Юридична адреса: Палладіна Академіка проспект, 32/34
Фактична адреса: 03680, м. Київ, Палладіна Академіка проспект, буд. 32/34

Телефон: (044) 424-34-61
Факс: 044 424 30 70
Веб-сайт: http://www.igic.org.ua
E-mail: office@ionc.kiev.ua

Керівник: Директор Волков Сергій Васильович
Тел.: (044) 424-34-61

Вчений секретар: Лисюк Людмила Семенівна
Тел.: 044 424 00 11

Головний бухгалтер: Даньшина Любов Олександрівна
Тел.: (044) 424-02-62

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 02 Дослідження та розробки в галузі хімічних наук
I.1 02.00.01 Неорганічна хімія
I.1 02.00.04 Фізична хімія
I.1 02.00.05 Електрохімія

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Організації (установи, заклади)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Міністерство освіти і науки України

Рік заснування: 1929

Фундаментальні та прикладні дослідження в галузі координаціійної неорганічної хімії, хімії твердого тіла та електролітів, електрохімії водних, неводних та розплавлених електролітів, сорбції, каталізу та раціонального обертання металвмівсної сировини
Керамічні нагрівні елементи для прискореного запуску дизельних двигунів за низької температури.НВЧ діелектричні резонатори для сучасних систем зв’язку та радіолокації.Оптичні мультисенсори для виявлення вибухонебезпечних та токсичних газів.Електрохімічні мультисенсори для експрес-аналізу малих концентрацій токсичних елементів і кисню в рідких середовищах.Сонячні елементи нового покоління з акумулюванням енергії.Електрохімічний метод нанесення покрить суперсплавами.Технологія модифікування неорганічних волокнистих і дисперсних матеріалів.Високоефективні гетерогенні каталізатори для технологій тонкого органічного синтезу.Нові люмінесцентні наноматеріали для OLED пристроїв.Навчальний набір з воднево-кисневою паливною коміркою та електролізером.Полімер-неорганічні мембрани для сепарації молока.Технологія інтенсифікації самоочищення замкнених водойм.Координаційні сполуки металів та їх фулеренвмісні композити – компоненти нових перспективних протипухлинних препаратів.Немає даних для відображення