Версія для друку

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ: 00493706
Скорочена назва: НУБіП України

Район: ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
Юридична адреса: Героїв Оборони вулиця, 15
Фактична адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044) 527-82-42
Факс: (044) 257-71-55
Веб-сайт: http://www.nubip.edu.ua
E-mail: rectorat@nubip.edu.ua

Керівник: Ректор Ніколаєнко Станіслав Миколайович
Тел.: (044) 527-82-42

Вчений секретар: Барановська Оксана Дмитрівна
Тел.: (044) 527-89-42

Головний бухгалтер: Кондрицька Тетяна Павлівна
Тел.: (044) 527-85-69

Сектор науки: Вищої освіти

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
85.32 Професійно-технічна освіта
85.41 Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу
85.42 Вища освіта
85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку
85.52 Освіта у сфері культури
85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I Дослідження та розробки в галузі природничих і технічних наук
I.1 06 Дослідження та розробки в галузі сільськогосподарських наук
II Дослідження та розробки в галузі гуманітарних і суспільних наук

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Міністерство освіти і науки України

Рік заснування: 1898

- організація і проведення науково-дослідних розробок з урахуванням досвіду провідних іноземних університетів дослідницького типу; - організація і проведення конференцій, симпозіумів, конгресів, у тому числі міжнародних; - випуск наукових праць педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників Університету, матеріалів конференцій, симпозіумів, нарад, тематичних збірників, наукових звітів та інших видань з питань розвитку аграрної сфери, економіки, охорони довкілля, соціального розвитку села.
Сир твердий «Голосіївський»

2015 рік

Переваги: у технології встановлено спосіб та дозу внесення бактеріальних препаратів прямого внесення у виробництві твердих сичужних сирів з низькою температурою другого нагрівання; скорочуються терміни визрівання сиру із 60 діб до 15 діб. Новостворені продукти характеризуються високим вмістом вільних амінокислот та смакоароматичних компонентів.
Сир м’який «Ранковий»

2015 рік

Переваги над класичною технологією: зменшуються енерговитрати на виробництво одиниці продукції за рахунок зменшення температури коагуляції, виключення з технологічного циклу енергомісткого обладнання (сепаратора-нормалізатора); збільшення кількості готового продукту, що виготовляється за один технологічний цикл, за рахунок виключення втрат молока під час сепарування та за рахунок підвищення здатності молочних білків до зсідання. Середній економічний ефект – 1875 грн./т сиру.
Організація вольєрного розведення мисливських тварин та облаштування вольєрів з урахуванням новітніх технологій

2015 рік

Диференційований підхід до організації вольєрних господарств, вдосконалено методику оцінки запасів природних кормів для мисливських тварин, запропоновано шляхи впровадження новітніх технологій облаштування вольєрів та сталого управління популяціями тварин у діяльність мисливськогосподарських підприємств України.
Інформаційно-програмний комплекс електронного дорадництва в аграрній сфері України

2015 рік

Електронна платформа з широкими можливостями веб-сервісів для поширення сільськогосподарських знань, оперативного консультування сільськогосподарських виробників та дистанційного навчання, підвищення кваліфікації та сертифікації фахівців сільськогосподарського виробництва.
Ентеросорбенти «Ентеросгель» та «Полісорб»

2015 рік

Призначені хворим на гострі розлади травлення телятам з метою стабілізації обміну ліпідів, покращання жовчоутворювальної, жовчовидільної функцій печінки, відновлення травлення та покращання клінічного стану тварин.
Технологія оздоровлення і мікроклонального розмноження перспективних ягідних культур на модифікованих живильних середовищах та підготовки високоякісного безвірусного садивного матеріалу для плантаційного вирощування

2014 рік

Проведені через процедуру оздоровлення і мікроклонального розмноження рослини-регенеранти ягідних культур за широким спектром морфо-анатомічних, біохімічних, фізіологічних показників та екологічних характеристик є перспективнішими для внутрішнього ринку аніж іноземні сорти, що обумовлено особливостями досліджуваних сортів, які було створено саме для агроекологічних умов Лісостепу України.
Мікобіопрепарат для органічного виробництва продукції спеціальних сировинних зон

2014 рік

Застосування індукторів захисних механізмів на основі грибних полісахаридів в якості діючої речовини мікобіопрепарату забезпечує підвищення стійкості рослин проти хвороб.
Експертна система «Внутрішні хвороби тварин: методи діагностики, лікування і заходи профілактики

2013 рік

Забезпечує автоматизацію діагностики незаразних хвороб тварин, формування інформаційних довідок з етіології хвороб, механізму розвитку, симптомів, сучасних прийомів діагностики та інтерпретації отриманих даних, лікування хворих тварин тощо.
Обладнання для виробництва дизельного біопалива

2013 рік

Розроблено реактор-естерифікатор, в якому процес перемішування компонентів виконується гідромеханічною мішалкою. Реактор-естерифікатор має похиле дно та рухомі скребки на нижніх поверхнях, які забезпечують ефективне видалення густої фракції гліцеринового осаду.
Система керування електротехнічними комплексами на підприємствах аграрного типу з біотехнічними об’єктами і особливостями природніх збурень

2014 рік

Призначена для для підвищення енергоефективності, ресурсозбереження та продуктивності (на птахофабриках, тепличних комбінатах, спорудах закритого ґрунту).
Спосіб туалету туш яловичини гострою парою

2015 рік

Призначений для обробки туш яловичини водяною парою при температурі 100 С під робочим тиском 0,32 Мпа з метою зменшення бактеріального обсіменіння на їх поверхні.
Система застосування добрив при вирощуванні овочевих культур

2013 рік

Призначена для підвищення харчової цінності продукції овочівництва за мікроелементним складом і забезпечення бездефіцитного балансу грунту за основними біофільними мікроелементами.
Ветеринарний препарат «Мембраностабіл»

2014 рік

Препарат володіє високим профілактичним ефектом імунодефіциту у новонароджених телят, підвищує рівень колострального імунітету, профілактує гострі розлади травлення з ознаками діареї.
Метод дезінтоксикації організму курчат-бройлерів за комбінованого охра- та дезоксиніваленолотоксикозу.

2013 рік

Базується на використанні сорбентів з ураженим мікотоксинами кормом.
Стійкі форми декоративних деревних рослин в урбанізованих ландшафтах

2012 рік

Рекомендовані і впроваджені нові селекційні методи дозволяють значно скоротити тривалість виведення сортів і зменшити трудовитрати селекційних програм.
Використання наноактивних препаратів для отримання м'ясних продуктів високої якості

2012 рік

Використання розробленого способу подовженого терміну зберігання м'ясних продуктів дозволить відмовитись від застосування хімічних консервантів та інгредієнтів для забезпечення мікробіологічної стабільності сировини та готової продукції.
Пристрій для транспортування та зберігання гідробіонтів

2013 рік

Дозволяє вводити живих гідробіонтів різних видів та вікових груп у стан контрольованого гіпобіозу, регулюючи при цьому температурні, газові та хімічні показники водного середовища при транспортуванні і зберіганні.
Бізнес-планування підприємницької діяльності в сфері АПК

2012 рік

Розроблена методика бізнес-планування в сільськогосподарських формуваннях дозволить суб'єктам господарювання приймати обгрунтовані рішення при визначені стратегічних напрямів та цілей своєї діяльності , забезпечити фінансову стійкість підприємств, підвищити економічну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та реальні доходи працівників.
Електротехнологічна установка екологічно безпечного знезараження та дезінсекції зерна

2013 рік

Призначена для екологічно безпечної передпосівної обробки зернової продукції в сильних електричних полях.
Інформаційно-картографічна база особливо цінних земель (ОЦЗ) на рівні адміністративного району та його структурних одиниць

2013 рік

Призначена для моніторингу стану ґрунтів і розвитку деградаційних процесів, планування врожайності, контролю за використанням ОЦЗ.
Біологічно активний препарат "Стимулін вет"

2012 рік

У препараті "Стимулін Вет" поєднані сполуки анаболітичної та нейротропної дії. Введення цього препарату за стимуляції разом із гонадотропіном СЖК "Folligon" суперовуляції у корів-донорів, зумовл.є вірогідне зменшення кількості неовульованих фолікул у 4,5 рази та сприяє вимиванню більшої на 40 % кількості ембріонів, у тому числі і придатних до пересадження на 48 %.
Інформаційно-аналітичний комплекс оцінки якості води для потреб сільського господарства

2012 рік

Цілеспрямоване збирання, структуроване накопичення, оперативне одержання і комп'ютерна обробка даних, здійснення різних видів аналізу і отримання інформації для прийняття рішень про стан води для забезпечення потреб сільського господарства.
Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси дерев головних лісотвірних порід України

2012 рік

Застосування розроблених нормативів дозволяє оцінити фітомасу дерев та депонованого в них вуглецю в лісах України, у т.ч. насадженнях зеленої зони міста Києва та лісах Київської області.
Засоби механізації пакування субстрату та технологічний процес виробництва субстрату для вирощування гливи методом ферментації у пастеризаційній камері

2012 рік

Виробництво субстрату проводиться на основі соломи шляхом пастеризації та контрольованої ферментації у закритій камері. Цикл виробництва субстрату до 5 діб. Вихід субстрату з 1 т соломи від 3 до 3,5 т. Засоби механізації забезпечують пакування субстрату в мішки за допомогою пакувального пристрою ПМС-10Г. Розробка пропонується у вигляді технологічного процесу виробництва субстрату для вирощування печериць та засобів механізації.
Геоінформаційна система "Якість грунтів"

2012 рік

Інтеграція різнорідних просторових даних для розробки бази геоданих для оцінювання якісного стану земель сільськогосподарського призначення. Формування актуальної просторової основи для проведення грунтових обстежень забезпечує точне виділення елементарних ділянок та їх розміщення для відбору грунтових зразків з урахуванням локалізації агровиробничих груп грунтів, розмірів паїв та полів.
Препарат "Янтаргін" для стимуляції спермопродуктивності кнурів

2012 рік

Препарат "Янтаргін" є поєднанням біологічно активних речовин органічного походження з ароматизатором. Згодовування цього препарату кнурам за помірного та екстенсивного статевого використання, а також зі старечими розладами відтворювальної функції позитивно впливає на формуввання їх кількісних і якісних показників спермопродуктивності, що зумовлює високовірогідне збільшення на 23,6-55,5 % кількості одержаних спермодоз.
Енергоощадний засіб оптимізації режимів руху вантажопідйомних машин

2012 рік

Усунення коливань вантажу на гнучкому підвісі за рахунок керування рухом приводних механізмів. Розробка пропонується у вигляді методичних рекомендацій з оптимізації режимів руху вантажопідйомних машин.
Біофункціональні наноматеріали

2012 рік

Біофункціональні наноматеріали альтернатива застосуванню антибіотиків та інших високотоксичних препаратів у виробничих процесах вирощування рослин або тварин та одержання якісної екологічно безпечної продукції.
Технологія виготовлення продуктів харчування з прісноводної риби та рослинної сировини

2012 рік

Технологія та рецептури пресервів із прісноводної риби з використанням рослинних інгредієнтів, які підвищуютьхарчову та біологічну цінність харчового продукту та за своїм рецептурним складом відповідають потребам людини у незамінних факторах харчування згідно з сучасними уявленнями.
Конкурентноспроможний сорт ярої м'якої пшениці "Яргора" універсального типу використання

2012 рік

Сорт ярої м'якої пшениці "Яргора" унікально поєднує скоростиглість, високу продуктивність і широку екологічну пластичність з відмінними борошномельними показниками якості зерна.
Сорт ярого тритикале "Ландар" універсального використання

2012 рік

Сорт ярого тритикале "Ландар" володіє винятковою екологічною пластичністю і витривалістю до комплексу несприятливих умов середовища. Цей сорт відрізняється позитивною реакцією на підвищення агрофонду і відносно високою врожайністю (до 6,0-6,5 т/га) по непарових попередниках та при відхиленнях в технологіях вирощування.
Немає даних для відображення