Версія для друку

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Код ЄДРПОУ: 02070938
Скорочена назва: НУХТ

Район: ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
Юридична адреса: Володимирська вулиця, 68
Фактична адреса: Україна, 01601, м. Київ-33, вул. Володимирська 68

Телефон: (044) 289-01-02
Факс: 044 289 01 02
Веб-сайт: http://nuft.edu.ua
E-mail: info@nuft.edu.ua

Керівник: Ректор Шевченко Олександр Юхимович
Тел.: (044) 289-95-55

Вчений секретар: Ткачук Наталія Андріївна
Тел.: 044-284-30-06

Головний бухгалтер: Журавльова Любов Георгіївна
Тел.: (044) 289-77-24

Сектор науки: Вищої освіти

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 85.42 Вища освіта
58.19 Інші види видавничої діяльності
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.2 Дослідження та розробки в галузі технічних наук
I.2 16 Дослідження та розробки в галузі технології продовольчих продуктів

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Міністерство освіти і науки України

Рік заснування: 1884

Розроблення теоретичних основ харчових технологій, їх інтенсифікація та оптимізація, створення нових прогресивних технологій і високопродуктивного обладнання, систем і засобів механізації трудомістких процесів і виробництв, нового енерговикористовувального обладнання та систем раціонального енерговикористання, вдосконалення організації та підвищення ефективності харчових і переробних підприємств.
Утилізація органічних решток харчових підприємств та відходів з отриманням теплової енергії.

2015 рік

Автономне тепло-енерго забезпечення об’єктів комунального господарства (школи, лікарні, дитячі садки). Підготовка палив для котлів з відходів харчових підприємств. Відхід від газової залежності, від імпортного палива. Використання місцевих вторинних ресурсів і відходів (тверді побутові відходи, іли очисних споруд).
Немає даних для відображення