Авторизація користувача

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ "НДІБМВ"


Код ЄДРПОУ: 00294349
Скорочена назва: ДП "НДІБМВ"

Район: ПОДІЛЬСЬКИЙ
Юридична адреса: Костянтинівська вулиця, 68
Фактична адреса: 04080, м. Київ, Костянтинівська вулиця, буд. 68

Телефон: (044) 425-56-32 ; (044) 425-37-75
Факс: 425-56-32, 425-37-75
Веб-сайт: http://www.ndibmv.kiev.ua
E-mail: ndibmv@ukr.net

Керівник: директор Мороко Олександр Борисович
Тел.: (044) 425-56-32

Вчений секретар: Волошина Тетяна Миколаївна
Тел.: 425-37-75

Головний бухгалтер: Косяк Наталія Миколаївна
Тел.: (044) 417-61-29

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.2 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД:

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державне підприємство
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Рік заснування: 1928

- розробка нових і удосконалення існуючих технологій виробництва цегли та каменів керамічних, архітектурно-будівельної кераміки, цегли та каменів силікатних, щільного силікатного бето-ну, виробів з ніздрюватого бетону, крей-ди, вапна, плитки керамічної, кераміч-них санітарно-будівельних виробів, каналізаційних та дренажних кераміч-них труб, кислототривкої кераміки, пористих заповнювачів, полімерних, м’яких покрівельних, гідроізоляційних, теплоізоляційних, теплозвукоізоляційних матеріалів, гіпсу, гіпсового в’яжучого та виробів на його основі, нерудних та неметалорудних матеріалів; - розробка конструкторської документа-ції нестандартизованого технологічного устаткування для виробництва будматеріалів; - проведення фізико-хімічних і фізико-технічних випробувань сировинних компонентів і будівельних матеріалів на їх основі; - проведення технологічних випробу-вань сировини для будівельних матері-алів з випуском дослідних партій виробів; - проведення сертифікаційних випробувань будівельних матеріалів і виробів; - розробка нормативних документів на будівельні матеріали і вироби; - виконання функцій базової організації з науково-технічної діяльності у сфері промисловості будівельних матеріалів та функцій секретаріату ТК 305 «Будівельні вироби та матеріали»; - підготовка наукових кадрів через аспірантуру.
Немає даних для відображення...
Нет данных для отображения