Версія для друку

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ "НДІБМВ"


Код ЄДРПОУ: 00294349
Скорочена назва: ДП "НДІБМВ"

Район: ПОДІЛЬСЬКИЙ
Юридична адреса: Костянтинівська вулиця, 68
Фактична адреса: 04080, м. Київ, Костянтинівська вулиця, буд. 68

Телефон: (044) 425-56-32 ; (044) 425-37-75
Факс: (044) 417-86-13
Веб-сайт: http://www.ndibmv.kiev.ua
E-mail: ndibmv@ukr.net

Керівник: директор Скрипник Андрій Леонідович
Тел.: (044) 425-56-32

Вчений секретар: Волошина Тетяна Миколаївна
Тел.: 425-37-75

Головний бухгалтер: Косяк Наталія Миколаївна
Тел.: (044) 417-61-29

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.2 19 Дослідження та розробки в галузі архітектури та будівництва
I.2 19.23.05 Будiвельнi матерiали та вироби

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державне підприємство
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Міністерство розвитку громад та територій України

Рік заснування: 1928

- розробка нових і удосконалення існуючих технологій виробництва цегли та каменів керамічних, архітектурно-будівельної кераміки, цегли та каменів силікатних, щільного силікатного бето-ну, виробів з ніздрюватого бетону, крей-ди, вапна, плитки керамічної, кераміч-них санітарно-будівельних виробів, каналізаційних та дренажних кераміч-них труб, кислототривкої кераміки, пористих заповнювачів, полімерних, м’яких покрівельних, гідроізоляційних, теплоізоляційних, теплозвукоізоляційних матеріалів, гіпсу, гіпсового в’яжучого та виробів на його основі, нерудних та неметалорудних матеріалів; - розробка конструкторської документа-ції нестандартизованого технологічного устаткування для виробництва будматеріалів; - проведення фізико-хімічних і фізико-технічних випробувань сировинних компонентів і будівельних матеріалів на їх основі; - проведення технологічних випробу-вань сировини для будівельних матері-алів з випуском дослідних партій виробів; - проведення сертифікаційних випробувань будівельних матеріалів і виробів; - розробка нормативних документів на будівельні матеріали і вироби; - виконання функцій базової організації з науково-технічної діяльності у сфері промисловості будівельних матеріалів та функцій секретаріату ТК 305 «Будівельні вироби та матеріали»; - підготовка наукових кадрів через аспірантуру.
Розробка ефективних стінових матеріалів для будинків зі зниженим споживанням енергетичних ресурсів

2016 рік

Розроблення пропозицій щодо зведення енергоефективного соціального житла для переселенців з південних і східних регіонів України

2016 рік

Дослідження та впровадження у виробництво вітчизняних гідрофобізаторів для теплоізоляційних виробів та засипної перлітової ізоляції

2016 рік

Розробка технології виробництва теплоізоляційного газобетону неавтоклавного тверднення марок за середньою густиною D100-D400 з використанням золи сухого видалення ТЕС України

2016 рік

Розробка технології виробництва вакуумованих теплоізоляційних виробів (плит, панелей)

2015 рік

Розробка технології виробництва будівельних матеріалів з застосуванням відходів хімводоочищення

2015 рік

Розробка технології виробництва конструкційно-теплоізоляційного та теплоізоляційного газобетону не автоклавного тверднення марок за середньою густиною D400 - D600 з використанням золи сухого видалення ТЕС України

2015 рік

Розробка технології, визначення обладнання і розробка техніко-економічного обґрунтування створення комплексу для переробки будівельних відходів з одержанням вторинних матеріалів

2015 рік

Немає даних для відображення