Версія для друку

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ: 21600715
Скорочена назва: ІСПП НАПН України

Район: СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
Юридична адреса: Андріївська вулиця, 15
Фактична адреса: 04070, м. Київ, Андріївська вулиця, буд. 15

Телефон: (044) 425-24-08
Факс: (044)425-45-56
Веб-сайт: http://www.ispp.org.ua
E-mail: info@ispp.org.ua

Керівник: директор Слюсаревський Микола Миколайович
Тел.: (044) 425-24-08

Вчений секретар: Григоровська Любов Володимирівна
Тел.: (044) 425-24-08

Головний бухгалтер: Костюченко Любов Данилівна
Тел.: (044) 425-24-08

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
58.11 Видання книг
58.14 Видання журналів і періодичних видань
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 Дослідження та розробки в галузі природничих наук
II.2 32 Дослідження та розробки в галузі психологічних наук

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Кабінет Міністрів України

Рік заснування: 1994

Головний напрям діяльності – фундаментальні та прикладні наукові дослідження, які охоплюють таку основну тематику: – теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології; – комплексний аналіз соціальної ситуації особистісного та громадянського розвитку дітей і молоді; – психологічні механізми соціалізації особистості, підвищення її соціально-адаптаційних можливостей, особистісного зростання; – проблеми групової динаміки, міжособових та міжгрупових стосунків; – стан, закономірності й тенденції розвитку масової свідомості та поведінки; – соціально-психологічні чинники становлення політико-правової свідомості молоді; – соціально-психологічні умови та чинники участі особистості в політичному житті, підготовки молоді до свідомого політичного вибору; – проблеми психології влади і політичного лідерства; – соціально-психологічні аспекти масової комунікації, організації медіа-освіти молоді, формування у неї психологічної стійкості до соціально шкідливої інформації; – технології соціально-психологічного консультування, прогнозування суспільно-політичних процесів та впливу на їх перебіг. Науковці Інституту активно працюють у сфері психологічної практики. Головними напрямами є: – психологічне консультування; – психологічна підтримка осіб, що перебувають у кризовому стані, та їхніх близьких; – психотерапевтичний супровід; – арт-терапія; – соціально-психологічні тренінги, ділові ігри, “мозкові штурми”; – психодіагностичні обстеження; – тестування рекламно-інформаційних матеріалів, підготовка експертних висновків.
Немає даних для відображення...
Немає даних для відображення