Версія для друку

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ЕНДОКРИННОЇ ХІРУРГІЇ, ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЕНДОКРИННИХ ОРГАНІВ І ТКАНИН МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


Код ЄДРПОУ: 22863747
Скорочена назва: УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ЕНДОКРИННОЇ ХІРУРГІЇ, ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЕНДОКРИННИХ ОРГАНІВ І ТКАНИН МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Район: ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Юридична адреса: Кловський узвіз, 13-А
Фактична адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 13-А

Телефон: (044) 254-41-12
Факс: (044) 560-02-56
Веб-сайт: http://www.endosurg.com.ua/
E-mail: center@endosurg.com.ua

Керівник: директор Заслужений лікар України, д.мед.н, професор, президент Української асоціації ендокринних хірургів, хірург, ендокринолог, організатор охорони здоров’я, магістр державного управління Ларін Олександр Сергійович
Тел.: (044) 253-66-26

Вчений секретар:
Тел.:

Головний бухгалтер: МАРУЩЕНКО КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Тел.: (044) 254-41-12

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 86.10 Діяльність лікарняних закладів
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 08 Дослідження та розробки в галузі медичних наук

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державне підприємство
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Міністерство охорони здоров’я України

Рік заснування: 1994

надання якісної, своєчасної та висококваліфікованої медичної допомоги за 56 лікарськими спеціальностями (у першу чергу з ендокринології, дитячої ендокринології, ендокринної хірургії, ендокринної гінекології, кардіології) та 8 сестринськими спеціальностями з урахуванням найкращого світового та вітчизняного досвіду та у тісній співпраці клініки та науки; здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень; розроблення, наукове обґрунтування та впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації ендокринних захворювань; освітня діяльність з підготовки наукових кадрів (аспірантура, спеціалізована вчена рада для захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності «ендокринологія», підвищення рівня кваліфікації лікарів (інтернатура, курси підвищення кваліфікації з питань ендокринології, діабетології, ендокринної хірургії та патологічної анатомії ендокринних органів, стажування тощо) та молодших спеціалістів з вищою медичною освітою; науково-методичне забезпечення діяльності МОЗ України з питань ендокринології та ендокринної хірургії; міжнародне співробітництво з питань ендокринології та ендокринної хірургії; видання спеціалізованого наукового журналу „Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія”, методичних рекомендацій, інформаційних листів; розробка та впровадження нововведень для практичних лікарів; проведення клінічних досліджень лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання; надання організаційно-методичної (опрацювання місцевих програм та інших актів з питань ендокринології та ендокринної хірургії, в першу чергу по цукровому діабету, йодефіцитним захворюванням тощо), науково-практичної (виїзні тематичні курси удосконалення лікарів за 6-тю темами, семінари, мастер-класи тощо) та лікувально-консультативної (консультація пацієнтів та лікарів, практична допомога лікарям) допомоги закладам охорони здоров’я та лікарям України.
Немає даних для відображення...
Немає даних для відображення