Авторизація користувача

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Код ЄДРПОУ: 02070915
Скорочена назва: НТУ

Район: ПЕЧЕРСЬКИЙ
Юридична адреса: Суворова вулиця, 1
Фактична адреса: 01010, м. Київ, Омеляновича-Павленка вулиця, буд. 1

Телефон: (044) 280-82-03
Факс: (044) 280-82-03
Веб-сайт: http://www.ntu.edu.ua/
E-mail: general@ntu.edu.ua

Керівник: ректор Дмитриченко Микола Федорович
Тел.: (044) 280-82-03

Вчений секретар: Мельниченко Олександр Іванович
Тел.: (044) 280-01-49

Головний бухгалтер: Коцюруба С.М,
Тел.: (044) 280-82-03

Сектор науки: Вищої освіти

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 85.42 Вища освіта
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
85.32 Професійно-технічна освіта
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.2 Дослідження та розробки в галузі технічних наук
I.2 18 Дослідження та розробки в галузі транспорту

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Інші організаційно-правові форми
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Міністерство освіти і науки України

Рік заснування: 1944

У складі університету працюють три центри:
Центр міжнародної освіти,
Центр заочного та дистанційного навчання,
Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів,

В університеті функціонує Науково-дослідний інститут проблем транспорту і будівельних технологій.

В університеті працює чотири спеціалізовані вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій, які забезпечують атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації для потреб України.
Немає даних для відображення...
Нет данных для отображения

ІС «ПРОМИСЛОВІСТЬ І НАУКА КИЄВА» © 2018 КНДУ «НДІРоМ»