Версія для друку

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"
Код ЄДРПОУ: 25199155
Скорочена назва: ДУ "ІЕПр НАНУ"

Район: ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Юридична адреса: Панаса Мирного вулиця, 26
Фактична адреса: м. Київ, Панаса Мирного вулиця, буд. 26

Телефон: (044) 280-12-34
Факс: (044) 280-88-69
Веб-сайт: http://www.ief.org.ua
E-mail: gvm@ief.org.ua

Керівник: директор Геєць Валерій Михайлович
Тел.: (044) 280-12-34

Вчений секретар: Хаустов Володимир Кирилович
Тел.: (044)254-30-51

Головний бухгалтер: Глущенко Анна Олександрівна
Тел.: (044) 254-25-74

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
85.42 Вища освіта
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.2 13 Дослідження та розробки в галузі енергетики
II Дослідження та розробки в галузі гуманітарних і суспільних наук
II.2 25 Дослідження та розробки в галузі соціологічних наук
II.2 29 Дослідження та розробки в галузі економічних наук

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1997

економічна теорія; моделювання та прогнозування економічного розвитку; грошово-кредитні відносини; державні фінанси; фінанси реального сектора; економічне зростання та структурні зміни в економіці; економіка і організація високих технологій; розвиток виробничої інфраструктури; промислова політика; технологічне прогнозування та інноваційна політика; секторальні прогнози та кон’юнктура ринків; економіка і політика аграрних перетворень; форми і методи господарювання в агропромисловому комплексі; моніторингові дослідження соціально-економічних трансформацій українського суспільства; економічна історія; соціально-економічні проблеми праці; управління економікою; просторовий економічний розвиток та місцеве самоврядування
Немає даних для відображення...
Немає даних для відображення