Версія для друку

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Код ЄДРПОУ: 05417265
Скорочена назва: ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА НАНУ

Район: ПЕЧЕРСЬКИЙ
Юридична адреса: Грушевського Михайла вулиця, 4
Фактична адреса: 01001, м. Київ, Грушевського Михайла вулиця, буд. 4

Телефон: (044) 278-52-81
Факс: (044) 278-52-81
Веб-сайт: http://www.ilnan.gov.ua
E-mail: ilnan-shevchenka@ukr.net

Керівник: директор Жулинський Микола Григорович
Тел.: (044) 278-52-81

Вчений секретар: Поліщук Олена Борисівна
Тел.: (044) 278-53-21

Головний бухгалтер: 0
Тел.: (044) 279-05-03

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: II.1 22 Дослідження та розробки в галузі філологічних наук
II.1 22.01 Літературознавство

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1926

Тематика наукових досліджень Інституту відповідає пріоритетним напрямам сучасної світової науки про літературу. Інститут має вагомі наукові досягнення у справі переосмислення замовчуваних явищ та імен, повернення читачеві заборонених з ідеологічних міркувань творів, визначення місця української літератури у світовому літературному процесі, оцінки тенденцій і спрямування літератури після проголошення незалежності України. Інститут здійснює діяльність за такими актуальними науковими напрямами: українська література від найдавніших часів до наших днів; література і національне відродження; порівняльна історія української літератури; шевченкознавство („Шевченківська енциклопедія”); сучасна теорія літератури і методологія літературознавчих досліджень; історія зарубіжних літератур; російська література та інші слов’янські літератури; українська література діаспори; література національних меншин в Україні; історія української літератури; джерелознавче і текстологічне дослідження української літератури; порівняльне літературознавство; літературознавча бібліографія.
Немає даних для відображення...
Немає даних для відображення