Версія для друку

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА ІМЕНІ АКАДЕМІКА Ф. Г. БУРЧАКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ: 19485263
Скорочена назва: НДІ ПРИВАТНОГО ПРАВА ІМ. Ф.Г. БУРЧАКА НАПРН УКРАЇНИ

Район: СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
Юридична адреса: Раєвського Миколи вулиця, 23-А
Фактична адреса: 01042, м. Київ, вул M. Раєвського 23-а, А\С 136

Телефон: (044) 286-70-98
Факс: 2868735
Веб-сайт: http://ndippp.gov.ua/
E-mail: ndippp@adamant.net

Керівник: Директор Крупчан Олександр Дмитрович
Тел.: (044) 285-92-49

Вчений секретар: Резнік Ганна Олегівна
Тел.: 286-70-98

Головний бухгалтер: Кельбас Марія Ігорівна
Тел.: (044) 285-14-85

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 69.1 Діяльність у сфері права
58.11 Видання книг
58.14 Видання журналів і періодичних видань
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: II.2 30 Дослідження та розробки в галузі юридичних наук
II.2 30.00.03 Цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право
II.2 30.00.04 Господарське право, арбітражний процес

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія правових наук України

Рік заснування: 1996

Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень закономірностей приватноправових відносин, суті, змісту і джерел приватного права, його ролі і місця в правовій системі України, форм його реалізації і співвідношення з публічним правом у процесі правового забезпечення ринкової трансформації економіки, розроблення нових наукових напрямів та впровадження їх у практику.
Немає даних для відображення...
Немає даних для відображення