Версія для друку

ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. І.Ф. КУРАСА НАН УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ: 16394076
Скорочена назва: ІПІЕНД ІМ. І.Ф. КУРАСА НАНУ

Район: СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
Юридична адреса: Генерала Алмазова вулиця, 8
Фактична адреса: 01011, м. Київ, Кутузова вулиця, буд. 8

Телефон: (044) 285-65-61
Факс: (044) 286-62-61
Веб-сайт: http://www.ipiend.gov.ua/
E-mail: office@ipiend.gov.ua

Керівник: директор Рафальський Олег Олексійович
Тел.: (044) 285-65-61

Вчений секретар: Перевезій Віталій Олександрович
Тел.: (044) 285-65-61

Головний бухгалтер: 0
Тел.: (044) 285-65-61

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: II.2 26 Дослідження та розробки в галузі політичних наук

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Організації (установи, заклади)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1991

історія і сучасна динаміка політичних інститутів і процесів, взаємовпливи політики, політичної культури, етнонаціональних, міжрелігійних та міжконфесійних, регіональних відносин і факторів суспільного життя, вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері, моделювання оптимальних варіантів етнополітики, розроблення технологій управління в системі політичних і міжетнічних відносин, експертиза законопроектів, державних і недержавних програм у різних галузях суспільного життя, теоретико-методологічні аспекти політичних і етнополітичних досліджень та упровадження їх результатів.
Немає даних для відображення...
Немає даних для відображення