Авторизація користувача

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Код ЄДРПОУ: 02070915
Скорочена назва: НТУ

Район: ПЕЧЕРСЬКИЙ
Юридична адреса: Суворова вулиця, 1
Фактична адреса: 01010, м. Київ, Суворова вулиця, буд. 1

Телефон: (044) 280-82-03
Факс: (044) 280-82-03
Веб-сайт: http://www.ntu.edu.ua/
E-mail: general@ntu.edu.ua

Керівник: ректор Дмитриченко Микола Федорович
Тел.: (044) 280-82-03

Вчений секретар: Мельниченко Олександр Іванович
Тел.: (044) 280-01-49

Головний бухгалтер: Боярченкова В.І.
Тел.: (044) 280-82-03

Сектор науки: Вищої освіти

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 85.42 Вища освіта
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.2 Дослідження та розробки в галузі технічних наук
I.2 18 Дослідження та розробки в галузі транспорту

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Інші організаційно-правові форми
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Міністерство освіти і науки України

Рік заснування: 1944

У складі університету працюють чотири інститути:

Інститут заочного та дистанційного навчання,
Інститут економіки і бізнесу на транспорті,
Інститут доуніверситетської підготовки та міжнародного співробітництва,
Науково-дослідний інститут проблем транспорту і будівельних технологій.

Зараз на чотирьох факультетах (автомеханічний; дорожньо-будівельний; економіки, менеджменту і права; транспортних та інформаційних технологій) та у двох інститутах (Інститут заочного та дистанційного навчання, Інститут економіки і бізнесу на транспорті) університету навчаються біля 11 тисяч студентів за 26 спеціальностями та спеціалізаціями у відповідності зі ступеневою системою освіти.

В університеті працює чотири спеціалізовані вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій, які забезпечують атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації для потреб України.
Немає даних для відображення...
Нет данных для отображения

ІС «ПРОМИСЛОВІСТЬ І НАУКА КИЄВА» © 2017 КНДУ «НДІРоМ»